bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWydział Działalności Gospodarczej i Porządku PublicznegoNaczelnik Wydziału Marcin Krawczyk

Naczelnik Wydziału: Marcin Krawczyk, pokój 110, tel. 79 82 190.

Stanowiska:
ds. zieleni, utrzymania porządku i czystości-pokój 10, tel. 79 82 193,
ds. zezwoleń na alkohol i ds. działalności gospodarczej -pokój 8, tel. 79 82 192,
ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi -pokój 111, tel. (71 ) 79 82 191 ,
ds. porządku publicznego -pokój 6, tel. 79 82 194
ds.z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi -pokój 10, tel.79 82 193

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012