bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWydział Architektury, Budownictwa i InwestycjiNaczelnik Wydziału: Leszek Goliński, pokój 311, tel. (71) 79 82 160.
email: l.golinski@um.olesnica.pl

stanowiska:

ds. gospodarki przestrzennej:

- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opiniowanie lokalizacji i estetyki kiosków i pawilonów handlowych na terenie miasta Oleśnicy - pokój 309, tel. 79 82 169
- decyzje o warunkach zabudowy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - pokój 312, tel. 79 82 167
- decyzje o warunkach zabudowy, wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, wydawanie identyfikatorów upoważniających na wjazd w obręb Rynku - pokój 310, tel. 79 82 168
ds. zamówień publicznych - pokój 213, tel. 79 82 165
sekcja inwestycji
kierownik sekcji pokój 208, tel. 79 82 161
stanowiska ds.inwestycji pokój 207, tel. 79 82 163


| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012