bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plKarta Usług - Wydział Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego


Wydział Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego
tel. 79 82...
czynny codziennie w godzinach od 800 do 1600
I p ( wejście boczne): pok. 112, 111, 110

Kasa Urzędu czynna codzienne w godzinach od 900-1400( I p - wejście główne )


Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

wymagane dokumenty, opłaty: wniosek, opłata w wysokości 100 zł (opłata w kasie Urzędu)
termin: do 14 dni
nr pokoju: 112 - tel. wew. 192


Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

wymagane dokumenty, opłaty: podanie, opłata w wysokości 50 zł (opłata w kasie Urzędu)
termin: do 14 dni
nr pokoju: 112 - tel. wew. 192Wydanie duplikatu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej


wymagane dokumenty, opłaty: podanie, opłata w wysokości 19 zł (znaki skarbowe)
termin: na bieżąco
nr pokoju: 112 - tel. wew. 192


Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej


wymagane dokumenty, opłaty: podanie, zwrot oryginału
zaświadczenia o wpisie do ewid., bez opłaty
termin: do 14 dni
nr pokoju: 112- tel. wew. 192


Wydawanie druków do Krajowego Rejestru Sądowego

wymagane dokumenty, opłaty: posiadane dokumenty przez klienta,
bez opłaty,
termin: bezzwłocznie,
nr pokoju: 112 - tel. wew. 192Informacja o rejestrze ewidencji działalności gospodarczej - rejestr jawny

wymagane dokumenty, opłaty: telefonicznie bez opłaty,
odpowiedź pisemna - opłata skarbowa w wys. 16 zł, oraz bez opłaty w przypadku jednostek budżetowych,
termin: bezzwłocznie,
nr pokoju: 112- tel. wew. 192

Wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

wymagane dokumenty, opłaty: wniosek, umowa - tytuł do władania lokalem, decyzja sanepidu, opinia zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub KRS (opłata skarbowa w wys. 5 zł za podanie + 0,50 zł za każdy załącznik, opłata za zezwolenie przy odbiorze zezwolenia w wys. piwo - 525 zł, wino - 525 zł, wyroby spirytusowe - 2100 zł )
termin: do 30 dni ( dotyczy punktu, który posiadał zezwolenie ), do
60 dni ( dotyczy nowego punktu )
nr pokoju: 112- tel. wew. 192

Oświadczenia z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

wymagane dokumenty, opłaty: pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu, bez opłaty
Terminy wnoszenia opłat: do 31.01, 30.05, 30.09. każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem (tylko w przypadkach, gdy przedsiębiorca posiada zezwolenie ważne przez cały rok kalendarzowy)
nr pokoju: 112- tel. wew. 192

Wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności transportowej - TAXI ( na terenie miasta )
wymagane dokumenty, opłaty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp., kwalifikacje zawodowe, dowód rejestracyjny pojazdu, dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem, zaświadczenie z badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu, zaświadczenie z rejestru ska-
zanych, Regon, NIP, opłata skarbowa w wys. 5 zł oraz opłata
w kasie w wys. 200 zł,
termin: do 14 dni
nr pokoju: 112- tel. wew. 192

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób - autobusem ( na terenie miasta )
wymagane dokumenty, opłaty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp., kwalifikacje zawodowe, dowód rejestracyjny pojazdu, dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem, zaświadczenie z badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu, zaświadczenie z rejestru skazanych, Regon, NIP, rozkład jazdy, informacja o zasadach korzystania z dworców i przystanków ustalonych z właścicielami, dokument potwierdzający, że przedsiębiorca posiada zabezpieczenie w postaci środków pieniężnych lub rzeczowych w odpowiedniej wysokości, opłata skarbowa w wys. 5 zł oraz opłata w
kasie w wys. 200 zł,
termin: do 14 dni
nr pokoju: 112 - tel. wew. 192

Zmiany do zezwoleń na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób ( na terenie miasta )

wymagane dokumenty, opłaty: dokumenty jak wyżej, opłata w kasie w wys. 20 zł,
termin: do 14 dni
nr pokoju: 112- tel. wew. 192


Rezerwacja miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym

wymagane dokumenty, opłaty: podanie opinia kierownika cmentarza, opłata skarbowa w wys. 5 zł,
termin: do 14 dni
nr pokoju: 110- tel. wew. 191


Opieka nad Cmentarzem Armii Radzieckiej - ewidencja mogił

wymagane dokumenty, opłaty: podanie, bez opłaty,
termin: bezzwłocznie,
nr pokoju: 110- tel. wew. 191


Uaktualnienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

wymagane dokumenty, opłaty: kopia zaświadczenia o wpisie do ewid. dział. gosp. (opłata - znaki skarbowe - 3 zł)
termin: bezzwłocznie,
nr pokoju: 112- tel. wew. 192


Wycinka drzew

wymagane dokumenty, opłaty: podanie, opinia dendrologiczna, opłata skarbowa w wys. 5 zł,
termin: do 14 dni,
nr pokoju: 110- tel. wew. 191

Kupno drzewa z wycinek

wymagane dokumenty, opłaty: podanie, opłata skarbowa w
wys. 5 zł oraz opłata za 1 kubik
termin: do 14 dni,
nr pokoju: 110- tel. wew. 191


Interwencje w sprawach z zakresu opieki nad zwierzętami

wymagane dokumenty, opłaty: informacja ustna lub telefoniczna, bez opłaty
termin: bezzwłocznie,
nr pokoju: 110- tel. wew. 191

Uzyskanie dostępu do dokumentacji

termin: na bieżąco


Wydawanie zaświadczeń o latach prowadzenia działalności gospodarczej

wymagane dokumenty, opłaty: podanie (znaczek skarbowy w wys. 16 zł)
termin: 7 dni
nr pokoju: 112- tel. wew. 192Przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących pracy wydziału


termin: na bieżąco
nr pokoju: pok. 111- tel. wew. 190
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012