bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plInformacja o wywieszeniu wykazu


WYKAZ Nr 2/2015

z dnia 08 września 2015 r.

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm) Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Oleśnicy przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców, wg przedstawionego wykazu w załączniku

WYKAZ Nr 2/2015
z dnia 08 września 2015 r.
Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Oleśnicy przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców, wg niżej przedstawionego wykazu:
lp obręb nr działki AM Nr księgi wieczystej powierzchnia w m2 wysokość czynszu w q żyta przeznaczenie gruntów w planie lub studium okres dzierżawy cel dzierżawy
1 LUCIEŃ cz. 79/1, cz. 78/1 69 WR1E/00040060/4 294 0,32 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od 01-11-2015r. do 31-10-2016r. uprawy warzyw
2 LUCIEŃ 19/7 68 WR1E/00053227/7 1050 1,44 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od 01-11-2015r. do 31-10-2016r. uprawy warzyw
3 LUCIEŃ cz. 1 65 WR1E/00040060/4 1024 1,52 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od 01-11-2015r. do 31-10-2017r. uprawy warzyw
4 LUCIEŃ cz. 27/1 78 WR1E/00040060/4 6900 6,70 RP – tereny upraw rolnych od 01-11-2015r. do 31-10-2017r. uprawy rolne
5 LUCIEŃ cz. 27/6 78 WR1E/00040060/4 17000 11,05 RP – tereny upraw rolnych od 01-11-2015r. do 31-10-2017r. uprawy rolne
6 LUCIEŃ cz. 64/2 80 WR1E/00040060/4 6840 6,77 UR – tereny rzemiosła usługowo-produkcyjnego nieuciążliwego od 01-11-2015r. do 31-10-2016r. uprawy rolne
7 LUCIEŃ 32 82 WR1E/00040060/4 4632 4,49 usługi publiczne, oświaty i sportu, usługi komercyjne od 01-11-2015r. do 31-10-2016r. uprawy rolne
8 LUCIEŃ 11/1, 11/2 94 WR1E/00028070/7 7397 7,18 16 – MN – tren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od 01-11-2015r. do 31-10-2016r. uprawy rolne
9 OLEŚNICA cz. 5 27 WR1E/00085515/6 2692 1,75 tereny produkcyjno usługowe od 01-11-2015r. do 31-10-2017r. uprawy rolne
10 OLEŚNICA cz. 11 27 WR1E/00085515/6 5750 2,07 tereny produkcyjno usługowe od 01-11-2015r. do 31-10-2017r. uprawy rolne
11 OLEŚNICA 16 27 WR1E/00085515/6 15691 7,57 tereny produkcyjno usługowe od 01-11-2015r. do 31-10-2017r. uprawy rolne
12 OLEŚNICA cz. 6/2 cz. 21/3 46 23 WR1E/00054300/0 56420 6,77 tereny wód powierzchniowych - śródlądowych od 01-11-2015r. do 31-10-2020r. staw
13 OLEŚNICA cz. 86/7 51 WR1E/00085515/6 487 0,53 UC – centrum usług ogólnomiejskich – „Stare Miasto” od 01-11-2015r. do 31-10-2017r. uprawy warzyw
14 OLEŚNICA cz. 9/62 53 WR1E/00055431/4 378 0,62 MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej od 01-11-2015r. do 31-10-2017r. uprawy warzyw
15 OLEŚNICA 61/2 61 WR1E/00085515/6 233 0,24 M – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej od 01-11-2015r. do 31-10-2017r. uprawy warzyw
16 OLEŚNICA 2/1, 10, 15/1, 15/2, 15/3 28, 27, 40, 40, 40 WR1E/00039664/8, WR1E/00039161/2 437874 700,00 P - tereny produkcyjno usługowe od 01-11-2015r. do 31-10-2016r. uprawy rolne
17 RATAJE 4/2 4 WR1E/00086164/7 7433 4,83 tereny usługowe od 01-11-2015r. do 31-10-2018r. uprawy rolne
18 RATAJE cz. 12/2 4 WR1E/00086164/7 23600 20,50 tereny usługowe od 01-11-2015r. do 31-10-2018r. uprawy rolne
19 RATAJE 10 7 WR1E/00018436/8 112296 7,66 zabudowa mieszkalna, tereny rolnicze od 01-11-2015r. do 31-10-2018r. uprawy rolne
20 RATAJE 12/2 7 WR1E/00086353/9 4998 4,54 zabudowa mieszkalna, tereny rolnicze od 01-11-2015r. do 31-10-2018r. uprawy rolne
21 RATAJE 14 8 WR1E/00086164/7 3427 1,52 RP – tereny upraw rolnych od 01-11-2015r. do 31-10-2018r. uprawy warzyw
22 RATAJE 13, 15 8 WR1E/00086353/9 50385 16,30 RP – tereny upraw rolnych od 01-11-2015r. do 31-10-2020r. staw
23 RATAJE 40 34 WR1E/00086164/7 4229 4,10 5MN/U - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami od 01-11-2015r. do 31-10-2016r. uprawy rolne
24 RATAJE cz.34 20 WR1E/00086164/7 4229 4,10 1 UP – tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej od 01-11-2015r. do 31-10-2017r. uprawy rolne
25 RATAJE 2 59 WR1E/00086164/7 2320 4,44 zieleń izolacyjna od 01-11-2015r. do 31-10-2018r. uprawy warzyw
26 RATAJE 3 59 WR1E/00086164/7 640 0,70 zieleń izolacyjna od 01-11-2015r. do 31-10-2018r. uprawy warzyw
27 RATAJE cz. 11 22 WR1E/00086353/9 2604 3,15 15 – UCs – usługi komercyjne – sportowe od 01-11-2015r. do 31-10-2017r. uprawy warzyw
28 RATAJE cz. 18 22 WR1E/00086353/9 878 0,95 15 – UCs – usługi komercyjne – sportowe od 01-11-2015r. do 31-10-2017r. uprawy warzyw
29 WĄDOŁY cz. 3/2 cz. 25/2 76 84 WR1E/00086508/1 55900 39,01 tereny produkcyjne, składy magazynowe od 01-11-2015r. do 31-10-2017r. uprawy rolne
30 WĄDOŁY 3 84 WR1E/00086508/1 9408 7,44 tereny produkcyjne, składy magazynowe od 01-11-2015r. do 31-10-2017r. uprawy rolne
31 WĄDOŁY 10/2 87 WR1E/00075657/0 72790 57,09 tereny usług, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od 01-11-2015r. do 31-10-2018r. uprawy rolne
32 WĄDOŁY 10/4 87 WR1E/00075657/0 80870 69,79 tereny usług, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od 01-11-2015r. do 31-10-2018r. uprawy rolne
33 WĄDOŁY 9 87 WR1E/00075657/0 9180 7,16 tereny usług, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od 01-11-2015r. do 31-10-2018r. uprawy rolne
34 WĄDOŁY 12 86 WR1E/00031913/3 5660 5,55 UK – tereny usług komercyjnych od 01-11-2015r. do 31-10-2018r. uprawy rolne
35 WĄDOŁY 10/2 85 WR1E/00086508/1 316 0,34 tereny produkcyjne, składy magazynowe od 01-11-2015r. do 31-10-2016r. uprawy warzyw

Czynsz dzierżawny płatny jest jednorazowo do dnia 31 lipca każdego roku, w czasie trwania umowy, zgodnie z zawiadomieniem o wysokości czynszu.
Do naliczenia czynszu stosuje się cenę 1 q żyta ustalaną corocznie w drodze zarządzenia Burmistrza.
Przedmiotowe nieruchomości aktualnie wykorzystywane są na uprawy rolne i uprawy warzyw.
Wykaz niniejszy ogłasza się na okres 21 dni tj. od 08.09.2015 r. do 29.09.2015 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Oleśnicy I piętro pok. nr 102 lub telefonicznie nr 71-798-21-53.

Ogłoszenie wraz z załącznikiem zostało również opublikowane w dniu 08.09.2015r. na stronie http://idumolesnica.bip.gov.pl/
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012