bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Ole郾icy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZawarcie umowy-ZP/PN/6/2015-Wykonanie ogrodzenia boiska pi趾arskiego, trawiastego przy ul. Brzozowej


Ole郾ica: ; ZP/PN/6/2015
Numer og這szenia: 167148 - 2015; data zamieszczenia: 06.07.2015
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.
Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.
Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 125320 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zam闚ie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ole郾ica, Rynek-Ratusz, 56-400 Ole郾ica, woj. dolno郵御kie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Wykonanie ogrodzenia boiska pi趾arskiego, trawiastego przy ul. Brzozowej w Ole郾icy; ZP/PN/6/2015.
II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane.
II.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA; OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU; 1. DANE EWIDENCYJNE; Inwestor: Miasto Ole郾ica Rynek - Ratusz 56-400 Ole郾ica Nr ewidencyjny dzia趾i: 2/61 AM 11, obr瑿 Ole郾ica Powierzchnia dzia趾i: 18999 m2 Przedmiotowy teren obj皻y jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w dniu 27.06.2013 r. przez Rad Miasta Ole郾icy uchwa陰 nr XXXIV/269/2013 obejmuj帷y obszar pomi璠zy ul. Wojska Polskiego, Brzozow oraz granic gminy Ole郾ica obr瑿 Spalice w Ole郾icy. Dzia趾a nr 11.2/61 oznaczona jest na planie jako 1US - teren us逝g sportu i rekreacji. Ustalenia planu obejmuj m.in. zakaz grodzenia od strony ci庵闚 komunikacyjnych przy u篡ciu prefabrykowanych prz瘰e betonowych (dopuszczalne s prefabrykowane kszta速ki betonowe do budowy s逝pk闚 i murk闚 coko這wych z a簑rowym wype軟ieniem prz瘰e elementami drewnianymi lub metalowymi). 2. STAN ISTNIEJ。Y; Obecnie teren dzia趾i nr 11.2/61 poro郾i皻y jest traw, krzewami i drzewami a w centralnej cz窷ci, wyniesione powy瞠j i otoczone skarpami, znajduje si trawiaste boisko pi趾arskie (w trakcie renowacji nawierzchni), z dwoma stalowymi bramkami oraz pozosta這軼i samej konstrukcji stalowej po 豉wkach trybun. Teren od p馧nocy cz窷ciowo jest ogrodzony i s御iaduje z zabudow mieszkaniow wielorodzinn a od pozosta造ch stron jest otwarty i s御iaduje z ul. Brzozow i 陰cznikiem ul. Brzozowej i ul. Wojska Polskiego. 3. PRZEDMIOT INWESTYCJI; Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ogrodzenia boiska pi趾arskiego o 陰cznej d逝go軼i ok. 417,5 mb z paneli stalowych, ocynkowanych ogniowo o zr騜nicowanej wysoko軼i z podmur闚k betonow prefabrykowan oraz z dwoma furtkami wej軼iowymi po min. 1,2 m szeroko軼i i jedn bram dwuskrzyd這w o szeroko軼i min. 4,0 m. Za bramkami nale篡 wykona ogrodzenie panelowe o wysoko軼i ok. 6,1 m z podmur闚k wys. ok. 0,2 m (jako pi趾ochwyty). Natomiast bok ogrodzenia od ul. Brzozowej i ogrodzenie terenu zielonego od ul. Wojska Polskiego nale篡 wykona o 陰cznej wysoko軼i ok. 2,2 m wraz z podmur闚k betonow. 4. OPIS KONSTRUKCJI; Ogrodzenie boiska pi趾arskiego wraz z terenem zielonym obok nale篡 wykona z systemowych paneli stalowych, ocynkowanych ogniowo, o 鈔ednicy pr皻a pionowego 6 mm co 50 mm i podw鎩nych pr皻闚 poziomych o 鈔ednicy pr皻a 8 mm co 200 mm i mocowaniu do s逝pka zgodnie z instrukcj producenta w zale積o軼i od wysoko軼i ogrodzenia (szeroko嗆 prz瘰豉 panelowego 2,5 m, wysoko嗆 ok. 2,0 m; +/- 5 cm). Profil i d逝go嗆 s逝pka ogrodzeniowego nale篡 przyj望 zgodnie z wytycznymi producenta w zale積o軼i od wysoko軼i montowanego ogrodzenia panelowego. Ogrodzenie z podmur闚k wzd逝 d逝窺zego boku boiska od ul. Brzozowej nale篡 wykona o wysoko軼i ok. 2,2 m +/- 5 cm (wysoko嗆 pojedynczego panela wraz z podmur闚k). Skrajne panele po obu stronach montujemy o 陰cznej wysoko軼i ok. 4,2 m (wysoko嗆 2 paneli wraz z podmur闚k). Natomiast za bramkami nale篡 wykona ogrodzenie o 陰cznej d逝go軼i ok. 149 m i wysoko軼i ok. 6,3 m (wysoko嗆 3 paneli wraz z podmur闚k, po ok. 74 m po obu stronach boiska), przy czym ko鎍owe panele od ul. Wojska Polskiego maj mie 陰czn wysoko嗆 ok. 4,2 m a nast瘼ne ju na wysoko嗆 ok. 2,2 m wraz z podmur闚k - jak od strony ul. Brzozowej. W wysokiej cz窷ci ogrodzenia za bramk od strony 陰cznika drogowego pomi璠zy ul. Brzozow i ul. Wojska Polskiego, na wysoko軼i przepustu przez r闚 od strony ul. Wojska Polskiego, nale篡 wykona bram dwuskrzyd這w o szeroko軼i 鈍iat豉 bramy min. 4,0 m oraz furtk o szeroko軼i min. 1,2 m. Po przeciwnej stronie boiska od strony zabudowa od ul. Brzozowej nale篡 wykona furtk o szeroko軼i min. 1,2 m. S逝pki ogrodzenia maj by ocynkowane ogniowo o wymiarach, przekroju odpowiednim do wysoko軼i montowanego ogrodzenia, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu ogrodzenia, posadowione w monolitycznym fundamencie (otw鏎 o 鈔ednicy ok. 50-60 cm i g喚boko軼i ok. 80-100 cm zalany betonem min. B-15). Natomiast podmur闚k ogrodzenia nale篡 wykona z prefabrykowanych element闚 betonowych z betonu min. B-15, wysoko軼i od 20-30 cm, wkopanych w ziemi ok. 10 cm. Wysoko嗆 furtki i bramy wjazdowej - przyj望 na odpowiedni wysoko嗆 pojedynczego panela 陰cznie z zastosowan podmur闚k. Na trasie montowanego ogrodzenia, wzd逝 d逝窺zego boku boiska od strony ul. Brzozowej, znajduje si kosz na 鄉ieci, kt鏎ego nale篡 zdemontowa i przestawi w rejonie konstrukcji trybun. Je瞠li w powy窺zym opisie znalaz造 si nazwy w豉sne, marki, itp. wskazania, nale篡 traktowa je jako rozwi您ania przyk豉dowe, wzorcowe, z dopuszczeniem do zastosowania rozwi您a r闚nowa積ych Kod CPV: 34.92.82.00-0.
II.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 34.92.82.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zam闚ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 03.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:
TECH-FEN Grzegorz Osiewa豉, ul. Gostyczyna 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT): 185786,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN
Cena wybranej oferty: 147600,00
Oferta z najni窺z cen: 84772,83 / Oferta z najwy窺z cen: 246000,00
Waluta: PLN.
| Strona do druku | Wy郵ij ten artyku do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Ole郾ica 2012