bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/8/2015-Modyfikacja SIWZ i zmiana ogłoszenia-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybu


Oleśnica, dnia 03.07.2015 r.

AB.2712.8.18.2015

Wg rozdzielnika
dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej w Oleśnicy; ZP/PN/8/2015”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ oraz dokonano modyfikacji SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami oraz treść modyfikacji. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Kliknij aby pobrać treść pisma z odpowiedziami oraz modyfikacją SIWZ


----------------------------------------------------
Numer ogłoszenia: 164816 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 141264 - 2015 data 11.06.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, fax. 71 7982117.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2015 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogólna - pok. nr 11 w siedzibie Zamawiającego, O-ca, Rynek-Ratusz.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2015 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogólna - pok. nr 11 w siedzibie Zamawiającego, O-ca, Rynek-Ratusz.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012