bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy - 2013 rok324/VI/2013 00.00.2013 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania w latach 2014-2016 gminnego zasobu nieruchomości
323/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/VI/2012 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 12.03.2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Oleśnicy
322/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
321/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zatwierdzenia planu finansowo- inwestycyjnego SZP ZOZ w Oleśnicy na 2014 r.
320/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowo- inwestycyjnego SZP ZOZ w Oleśnicy za 2013 r.
319/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki Miasta oleśnicy - MGK w Oleśnicy
318/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki Miasta Oleśnicy - MGK w Oleśnicy
317/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
316/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki Miasta Oleśnicy - MGK w Oleśnicy
315/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wprowadzenua Zasad Polityki Rachunkowości
314/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 112/VI/2011 Burmistrza Miasta Oleśnicy
313/VI/2013 00.00.2013 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 292/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy
312/VI/2013 00.00.2013 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 290/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy
311/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
310/VI/2013 00.00.2013 w sprawie przyznania II transzy nagrody rocznej za 2012 rok Dyr. MOKiS
309/VI/2013 00.00.2013 w sprawie przyznania II transzy nagrody rocznej za 2012 r. dyr. PiMBP
308/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 z pominięciem otwartego konkursu
307/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2014
306/VI/2013 00.00.2013 w sprawie mianowania auditorów wewnętrznych SZJ
305/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
304/VI/2013 00.00.2013 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Miasta Oleśnicy
303/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
302/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
301/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
300/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
299/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
298/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
297/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
296/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
295/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany określenia położenia i numeru porządkowego nieruchomości
294/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania komisji
293/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania komisji
292/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wprowadzenia w Mieście Oleśnica Instrukcji fakturowania
291/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
290/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wprowadzenia Instrukcji odliczania podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Miasta Oleśnicy
289/VI/2013 00.00.2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
288/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.
287/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
286/VI/2013 00.00.2013 w sprawie cen stosowanych przez MGK Sp. z o.o. za wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz przejęcie odpadów do składowania na składowisko w Smolnej
285/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej położonej w Oleśnicy przy ul. Wrocławskiej 8
284/VI/2013 00.00.2013 w sprawie
283/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numeru porządkowego
282/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
281/VI/2013 00.00.2013 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Olesnicy na 2014 r. oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Fiinansowej Miasta Oleśnicy - Radzie Miasta Oleśnicy i RIO we Wrocławiu
280/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wprowadzenia i stosowania programów w zakresie poszczególnych rodzajów szkoleń
279/VI/2013 00.00.2013 w sprawie szkolenia pracowników Urzędu Miasta Oleśnicy w dziedzinie bhp
278/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
277/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
276/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numeru porządkowego
275/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numeru porządkowego
274/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numeru porządkowego
273/VI/2013 00.00.2013 w sprawie ustanowienia prawa nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
272/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numeru porządkowego
271/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
270/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
269/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
268/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zamiany nieruchomości
267/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania komisji
266/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
265/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy
264/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej położonej w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 2
263/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej położonej w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 2
262/VI/2013 00.00.2013 w sprawiewyrażenia zgody na odpłatne zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej położonej w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 2
261/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej położonej w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 2
260/VI/2013 00.00.2013 w sprawie przyznania nagrodfy rocznej za 2012 r. dla Dyr. SZP ZOZ
259/VI/2013 00.00.2013 w sprawie opracowania materiałów planistycznych dotyczących projektu budżetu Miasta Oleśnicy na 2014 rok przez miejskie jednostki organizacyjne
258/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
257/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
256/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
255/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
254/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
253/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
252/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
251/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
250/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
249/VI/2013 00.00.2013 w sprawiesprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
248/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
247/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
246/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
245/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
244/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
243/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
242/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
241/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
240/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
239/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
238/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
237/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
236/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
235/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
234/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
233/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
232/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 19.06.2013 r. w sprawie powołania komisji
231/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
230/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania komisji
229/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
228/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania komisji
227/VI/2013 00.00.2013 w sprawie liczby oraz wysokości stypendiów na rok szkolny 2012/2013 przyznanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
226/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki Miasta Oleśnicy - MGK Sp. z o.o.
225/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania komisji
224/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej położonej w Oleśnicy przy ul. Narutowicza 3
223/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
222/VI/2013 00.00.2013 w sprawiesprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
221/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
220/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
219/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
218/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
217/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
216/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
215/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
214/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
213/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
212/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
211/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
210/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora do prowadzenia spraw z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydz. DG
209/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
208/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numeru porządkowego
207/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
206/VI/2013 00.00.2013 w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Oleśnicy i RIO we Wrocławiu informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2013 r.
204/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 214/V/2009 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.06.2009 r.
203/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
202/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/VI/2013 Burmistrza Miasta Olesnicy z dnia 13.02.2013 r.
201/VI/2013 00.00.2013 w sprawie likwidacji środka trwałego przez SZP ZOZ w Oleśnicy
200/VI/2013 00.00.2013 w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2012 r. dla Dyr. MOKiS
199/VI/2013 00.00.2013 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z toalety publicznej położonej przy ul. Spacerowej
198/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
197/VI/2013 00.00.2013 w sprawie planu kontroli na rok 2013
196/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numeru porządkowego
195/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
194/VI/2013 00.00.2013 w sprawie pierwokupu nieruchomości
193/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania komisji
192/VI/2013 00.00.2013 w sprawie przyznania nagrodfy rocznej za 2012 rok dyr. PiMBP
191/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki z o.o. INWESTOR-KĘPNO
190/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki Miasta Oleśnicy - MGK Sp. z o.o.
189/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
188/VI/2013 00.00.2013 w sprawie liczby oraz wysokości stypendiów na rok szkolny 2012/2013 przyznanych dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
187/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powierzenia jednostce organizacyjnej Miasta Oleśnicy - ZOS przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego
186/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.06.2013 r.
185/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w SP - 2
184/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w G- 2
183/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w SP-4
182/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego SP-4
181/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w SP-4
180/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania komisji
179/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zatwierdzernia rocznego sprawozdania finansowego SZP ZOZ za 2012 r.
178/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 128/VI/2012 Burmistrza Miasta Oleśnicy
177/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyr. SP nr 6
176/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
175/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
174/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numeru porządkowego
173/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany określenia położenia i nadania numeru porządkowego
172/VI/2013 00.00.2013 w sprawie pierwokupu działki
171/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numeru porządkowego
170/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 163/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy
169/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
168/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. MOKiS
167/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2012 rok PiMBP
166/VI/2013 00.00.2013 w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji wymienionych w art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2012 r.
165/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do weyłonienia kandydata na sdtanowisko dyr. SP - 6
164/VI/2013 00.00.2013 w sprawie delegowania przedstawicieli do udziału w zgromadzeniu publicznym
163/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
162/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
161/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
160/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
159/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
158/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
157/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
156/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
155/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
154/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
153/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
152/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
151/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 258/VI/2012 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.11.2012 r.
150/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej położonej w Oleśnicy przy ul. 3-go Maja 24
149/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
148/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania komisji
147/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
146/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.02.2013 r.
145/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania komisji
144/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
143/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
142/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
141/VI/2013 00.00.2013 w sprawiesprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
140/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
139/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
138/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
137/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
136/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
135/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
134/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
133/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
132/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
131/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wniesinia dopłaty do jednoosobowej spółki Miasta Oleśnicy - OKR ATOL Sp. z o.o.
130/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej położonej w Oleśnicy przy ul. M.Reja 7
129/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
128/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania podróży służbowych w Urzędzie Miasta Oleśnicy
127/VI/2013 00.00.2013 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 52/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 19.02.2013 r.
126/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sposobu powierzenia stanowiska dyr. SP nr 6
125/VI/2013 00.00.2013 w sprawie odwołania ze stanowiska dyr. SP nr 6
124/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.01.2013 r.
123/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
123/VI/2013 00.00.2013 w sprawie
122/VI/2013 00.00.2013 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 36/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.02.2013 r.
121/VI/2013 00.00.2013 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 63/VI/2012 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 15.03.2012 r.
120/VI/2013 00.00.2013 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 83/VI/2011 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 04.04.2011 r.
119/VI/2013 00.00.2013 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 71/VI/2011 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 04.04.2011 r.
118/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/VI/2012 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.04.2012 r.
117/VI/2013 00.00.2013 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 155/VI/2011 Burmistrza Miasta Olesnicy z dnia 08.07.2011 r.
116/VI/2013 00.00.2013 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 144/V/2010 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.05.2010 r.
115/VI/2013 00.00.2013 w sprawie uchylenia Zarządzenia |Nr 65/VI/2011 Burmistrza Miasta Olesnicy z dnia 04.04.2011 r.
114/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowo- inwestycyjnego SZP ZOZ Oleśnicy na 2013 r.
112/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
111/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
110/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
109/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
108/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany stawek czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Oleśnicy
107/VI/2013 00.00.2013 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem garaży i innych pomieszczeń oraz stawki czynszu za grunty wydzierżawione pod garaże stanowiące własność Miasta Oleśnicy
106/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
105/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
104/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numeru porządkowego
103/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
102/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
101/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
100/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
99/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
98/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
97/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
96/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyr. PiMBO w Oleśnicy
89/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyr. SZP ZOZ w Oleśnicy
88/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyr. MOKiS w Oleśnicy
87/VI/2013 00.00.2013 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury Miasta Oleśnicy
86/VI/2013 00.00.2013 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2012
85/VI/2013 00.00.2013 w sprawie cen za usługi pogrzebowe świadczone przez MGK Sp. z o.o.
84/VI/2013 00.00.2013 w sprawie ustalenia opłat za wykupienie miejsc grzebalnych oraz opłat obowiązujących na Cmentarzach Komunalnych w Oleśnicy
83/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/VI/2012 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.02.2013 r.
82/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 187/VI/2012 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.03.2013 r.
77/VI/2013 00.00.2013 w sprawie mianowania auditorów SZJ
76/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numeru porządkowego
75/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
72/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy wraz ze zbyciem ułamkowej części w prawie współużytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa
71/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wycofania przez gminę Miasto Oleśnicę udziałów z jednoosobowej spółki Miasta Oleśnicy - MGK Sp. z o.o.w Oleśnicy, uyl. 11 Listopada 17 oraz ich zbycia w celu umorzenia
70/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numeru porządkowego
67/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numeu porządkowego
66/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numeu porządkowego
65/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numeu porządkowego
64/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
63/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania komisji
62/VI/2013 00.00.2013 w sprawie delegowania przedstawicieli do udziału w zgromadzeniu publicznym
61/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zamiany nieruchomości
60/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numeru porządkowego
57/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
56/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wykazu lokali socjalnych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy i wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do przekwalifikowania na lokale socjalne oraz wykazu budynków mieszkalnych, w których wszystkie mieszkania spełniają wymogi lokali socjalnych
55/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
54/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/V/2007 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.04.2007 r.
53/VI/2013 00.00.2013 w sprawie obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Stokrorka Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
52/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.02.2013 r.
51/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
50/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
49/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
48/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
47/VI/2013 00.00.2013 w sprawie Planu Zamówień Publicznych
46/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
45/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
44/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
43/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
42/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
41/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
40/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora SZP ZOZ w Oleśnicy
39/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
38/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
37/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
36/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
35/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
34/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy
33/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numeru porządkowego
32/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy najmu lokalu wytypowanego do remontu
31/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
30/VI/2013 00.00.2013 w sprawie ustalenia planu naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
29/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki Miasta Oleśnicy -OKR ATOL Sp. z o.o.
28/VI/2013 00.00.2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Miasta Oleśnicy w pomieszczeniu wydzielonym w części wspólnej nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 2
27/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/VI/2012 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.12.2012 r.
26/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii
25/VI/2013 00.00.2013 w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu
24/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania komisji
23/VI/2013 00.00.2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy oraz lokalu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych
22/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zmian budżetu
21/VI/2013 00.00.2013 w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niuepublicznego żłobka i klubu dziecięcego w roku budżetowym 2013
20/VI/2013 00.00.2013 w sprawie planu dofinansowania w roku 2013 form doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
19/VI/2013 00.00.2013 w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej, niepublicznego przedszkola i innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego w roku budżetowym 2013
18/VI/2013 00.00.2013 w sprawie określenia wartości oleśnickiego bonu edukacyjnego oraz określonych na tej podstawie wielkości środków finansowych przekazanych do ustalenia planów wydatków w roku 2013 dla szkół podstawowych i gimnazjów
17/VI/2013 00.00.2013 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki za amatorski połów ryb na stawie przy ul. Kruczej
16/VI/2013 00.00.2013 w sprawie ustanowienia prawa nieodpłatnej służebności drogowej (drogi konieczxnej) na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
15/VI/2013 00.00.2013 w sprawie ustalenia ceny 1q żyta stosowanego do naliczania czynszu dzierżawnego za grunty rolne
14/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
13/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik SM Oleśnicy w drodze nabiru
12/VI/2013 00.00.2013 w sprawie nadania numerów porządkowych
11/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
10/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
9/VI/2013 00.00.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
8/VI/2013 00.00.2013 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
7/VI/2013 00.00.2013 w sprawie zatwierdzenia planu finansowo- inwestycyjnego SZP ZOZ w Oleśnicy na 2013 r.
6/VI/2013 00.00.2013 w sprawie odwołania MKRPAiPN
5/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania komisji
4/VI/2013 00.00.2013 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
3/VI/2013 00.00.2013 w sprawie powołania komisji
2/VI/2013 00.00.2013 w sprawie ustalenia finansowego urzędu jst na 2013 r.
1/VI/2013 00.00.2013 w sprawie przekazania sprzętu przez MOPS na rzecz MOKiS
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012