bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWynik postępowania-ZP/PN/5/2015-Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetlen


Oleśnica, dnia 05.05.2015 r.


AB.2712.5.37.2015
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem terenu w łączniku ul. Brzozowej i Wojska Polskiego, budowa odcinka drogi z miejscami parkingowymi w sięgaczu ul. Brzozowej oraz budowa oświetlenia drogowego od ul. Brzozowej do ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy; ZP/PN/5/2015”

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Burmistrz Miasta Oleśnicy, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonego jw.

Kliknij aby pobrać treść zawiadomienia o wyniku postępowania
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012