bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plBURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY informuje o możliwości wydzierżawienia niżej wymienionej działki


BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY INFORMUJE
o możliwości wydzierżawienia niżej wymienionych działek


Lp / Obręb / Nr działki / AM / Nr księgi wieczystej / Pow. w
m2 / Przeznaczenie / Stawka rocznego czynszu dzierżawnego za m2 w q żyta / Okres dzierżawy
1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8. / 9.
1 / Rataje / 9 / 8 / WR1E/00086353/9 / RIVa - 3820
RIVb - 11160 / RP – tereny upraw rolnych / RIVa- 0,00065q
RIVb- 0,00065q / do 31.10.2017

1. Wnioski o wydzierżawienie na wzorcowym formularzu można składać w Punkcie Informacyjnym do dnia 15.05.2015r. (formularze do pobrania w pok. nr 102).
2. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi w dniu 18.05.2015r.
3. Osoba, której wniosek o wydzierżawienie gruntu zostanie przyjęty zobowiązana będzie do podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.
4. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie jednego miesiąca od daty wyboru oferty, grunt kierowany jest ponownie do wydzierżawienia.
5. Po zakończeniu dzierżawy DZIERŻAWCA będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren oraz wydać go WYDZIERŻAWIAJĄCEMU w stanie nie pogorszonym w terminie do 7 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Oleśnicy I piętro pok. nr 102 lub telefonicznie nr 71-798-21-53.


Oleśnica, 04.05.2015r.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012