bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWynik postępowania-ZP/PN/2/2015-Budowa ścieżek pieszych w parku przy ul. Kopernika w Oleśnicy


Oleśnica, dnia 30.04.2015 r.

AB.2712.2.38.2014
Wg rozdzielnika
dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa ścieżek pieszych w parku przy ul. Kopernika w Oleśnicy; ZP/PN/2/2015”

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Burmistrz Miasta Oleśnicy, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o: ofertach odrzuconych oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonego jw.

Kliknij aby pobrać treść zawiadomienia o wyniku postępowania
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012