bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plPrzebudowa sieci wod.,sanitarnej,kan.deszczowej wraz z bud.przyłączy, ul.Woj.Polskiego - zakończenie


Obwieszczenie o postanowieniach i zakonczeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłącza oraz przebudowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową instalacji wewnętrznej w ul. Wojska Polskiego, na działkach o nr 13 AM-11 oraz 3/75, 3/78, 3/79, 3/82 i 3/38 AM-12 obręb Oleśnica w Oleśni Kliknij tutaj aby pobrać ogłoszenie
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012