bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plInformacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do:

1. dzierżawy w drodze bezprzetargowej (część działek przy ul. Kochanowskiego i przy ul. Kościelnej
z przeznaczeniem na ogródki letnie przy lokalach użytkowych, część działki przy ul. Spacerowej
z przeznaczeniem posadowienie maszyn do waty cukrowej i popcornu, część działki – Plac Zwycięstwa – przeznaczeniem na postawienie przyczepy gastronomicznej, część działki przy ul. 3 Maja 40 z przeznaczeniem na działalność handlową, część działek przy ul. Spacerowej z przeznaczeniem na urządzenie przystani wraz z posadowieniem obiektu do obsługi przystani) - wykaz nr 2/2015.
2. dzierżawy w drodze bezprzetargowej (części działek położonych w Oleśnicy, z przeznaczeniem na cele handlowe i reklamowe - na rzecz dotychczasowych dzierżawców) - wykaz nr 3/2015.

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012