bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plPowtórzone-Zapytanie ofertowe-Sporządzanie operatów szacunkowych oraz operatów inwentaryzacji i pomi


Oleśnica, dnia 24 lutego 2015 r.
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
O RÓWNOWARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie jest zapytaniem o cenę lub innym postępowaniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
sporządzanie operatów szacunkowych oraz operatów inwentaryzacji i pomiarów dla Miasta Oleśnicy, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany realizować każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego, z których wynikał będzie zakres, termin i miejsce wykonywania prac.
Termin składania ofert: do dnia 02 marca 2015 r.
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2015 r.

Kliknij aby pobrać treść ogłoszenia wraz z załącznikami
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012