bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/1/2015-Pytania i odpowiedzi-Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej,


Oleśnica, dnia 18.02.2015 r.


AB.2712.1.17.2015

Wg rozdzielnika
dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej, Miodowej i Południowej w Oleśnicy; ZP/PN/1/2015”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie 14: Zwracam się z prośbą o umieszczenie schematu szafki oświetleniowej zakresu dotyczącego budowy oświetlenia drogowego w ulicach Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej i Miodowej w Oleśnicy.
Odpowiedź 14: Dwa kable zasilające oświetlenie drogowe ulic Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej i Miodowej należy wpiąć do szafki oświetlenia drogowego ujętej w projekcie oświetlenia drogowego w ul. Południowej.

/-/
Z up. Z-ca Burmistrza - Jarosław Sadowski

Otrzymują:
1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
3. a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012