bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)


Zgodnie z art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego na podstawie złożonej oferty.

Oferta organizacji pozarządowej - Związek Harcerstwa Polskiego.

(plik do pobrania)

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012