bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plInform. o wywiesz. wykazów nieruch. przeznacz. do sprzedaży oraz obciąż. prawem odpł. użytk.


OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do:

1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej (lokal mieszkalny w budynku przy ul. Moniuszki 51 w Oleśnicy na rzecz najemcy) - wykaz nr 33/2014,
2. sprzedaży w drodze bezprzetargowej (lokal mieszkalny w budynku przy ul. Poniatowskiego 1a, ul. Daszyńskiego 19, ul. Żeromskiego 4 oraz ul. 11 Listopada 12 w Oleśnicy na rzecz najemcy) - wykaz nr 34/2014,
3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej (lokal mieszkalny w budynku przy ul. 3 Maja 27, ul. 11 Listopada 6b oraz ul. Łużyckiej 9 w Oleśnicy na rzecz najemcy) - wykaz nr 35/2014,
4. sprzedaży w drodze bezprzetargowej (lokal mieszkalny w budynku przy ul. Poniatowskiego 2b oraz ul. 11 Listopada 13 w Oleśnicy na rzecz najemcy) - wykaz nr 36/2014,
5. obciążenia prawem odpłatnego użytkowania (część działki nr 51/12 AM 35 o pow. 4 m2 – przy ul. Słonecznej 21B w Oleśnicy, z przeznaczeniem na osłonę śmietnikową, część działek nr 2/17 i 2/24 AM 51 o pow. 15,98m2 – przy ul. Rycerskiej w Oleśnicy, z przeznaczeniem na osłonę śmietnikową, oraz działka nr 35/1 AM 61 o pow. 1344 m2 – przy ul. Reja 10 w Oleśnicy, z przeznaczeniem na siedzibę Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. M. Reja) - wykaz nr 12/2014.

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012