bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZaproszenie do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych


Zaproszenie dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych w organizowanych przez Miasto Oleśnicę konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2015.

Zaproszenie (plik do pobrania)

Formularz zgłoszenia kandydata (plik do pobrania)
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012