bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/20/2014-Powtórzone-Wynik postępowania-Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacj


Miasto Oleśnica, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na w/w postępowanie przetargowe, w szczególności o: złożonych ofertach, ofertach odrzuconych, wyborze najkorzystniejszej oferty, planowanym terminie zawarcia umowy.

Kliknij aby pobrać treść zawiadomienia
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012