bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/18/2014-Wynik postępowania-Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy – ul. Rzemieślnicz


Oleśnica, dnia 20.10.2014 r.

AB-SI.2712.18.15.2014

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na "Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy – ul. Rzemieślnicza, Wałowa, Łużycka, Bociania, Kilińskiego – ZP/PN/17/2014"

Miasto Oleśnica, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm., dalej „ustawa”) zawiadamia o: złożonych w postępowaniu ofertach, wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu jego oferty, wyborze oferty najkorzystniejszej i terminie zawarcia umowy.

Kliknij aby pobrać treść zawiadomienia
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012