bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plBURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY informuje o możliwości wydzierżawienia niżej wymienionych działek


BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY INFORMUJE
o możliwości wydzierżawienia niżej wymienionych działek


Lp / Obręb / Nr działki (część) / AM / Nr księgi wieczystej / Pow. w m2 / Przeznaczenie / Stawka rocznego czynszu dzierżawnego za m2 w q żyta / Okres dzierżawy
1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8. / 9.
1 / Oleśnica / 3 / 44 / WR1E/00024760/1 / RII - 4303, RIIIa – 554 / Uprawy rolne – 8.P Tereny produkcyjne, składy, magazyny / RII -0,00130q, RIIIa-0,00097q / Do 31.10.2018

1. Wnioski o wydzierżawienie na wzorcowym formularzu można składać w Punkcie Informacyjnym do dnia 24.10.2014r. (formularze do pobrania w pok. nr 102).
2. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi w dniu 27.10.2014r.
3. Osoba, której wniosek o wydzierżawienie gruntu zostanie przyjęty zobowiązana będzie do podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.
4. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie jednego miesiąca od daty wyboru oferty, grunt kierowany jest ponownie do wydzierżawienia.
5. W pierwszym roku dzierżawy czynsz dzierżawny obniża się o 50% (grunt nie był użytkowany przez okres dłuższy niż jeden rok).
6. Po zakończeniu dzierżawy DZIERŻAWCA będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren oraz wydać go WYDZIERŻAWIAJĄCEMU w stanie nie pogorszonym w terminie do 7 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Oleśnicy I piętro pok. nr 102 lub telefonicznie nr 71-798-21-53.


| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012