bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/17/2014-Unieważnienie postępowania-Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy – ul. Rzem


Oleśnica, dnia 24.09.2014 r.

AB-SI.2712.17.33.2014
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy – ul. Rzemieślnicza, Wałowa, Łużycka, Bociania, Kilińskiego” – ZP/PN/17/2014

Miasto Oleśnica, na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm., dalej „ustawa”) zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy – bowiem oferta z najniższą ceną złożona w postępowaniu przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający unieważnił postępowanie bez dalszego badania ofert oraz ich oceny wraz z dokonaniem czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, bowiem nie może na obecną chwilę zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, przynajmniej do kwoty oferty z najniższą ceną.
Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu i zapraszamy do udziału w następnym, które zostanie wkrótce ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego i w jego siedzibie.


Otrzymują:
1. Zakład Remontowo-Budowlany „Elektro-Instal” Spółka z o.o., ul. Kiepury 71A/7, 58-506 Jelenia Góra; biuro@elektro-instal.org
2. Energo-Inwest Jacek Mielczark, Dębe 5G, 05-140 Serock, jacek.mielczarek@energo-inwest.com
3. Jamp Sp. z o.o.ul. Zajączkowska 1, 51-180 Wrocław; marketing@jamp.kn.pl
4. Elektrotim S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław; sekretariat@elektrotim.pl
5. PRO-INSTAL Michał Klin, ul. Osiedlowa 9, 56-410 Dobroszyce; proinstal@interia.eu
6. Strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/56/,
7. AB/SI-ZP a/a

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012