bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/16/2014-Wynik postępowania-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastruk


Miasto Oleśnica, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm., dalej „ustawa”) zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na w/w postępowanie przetargowe, w szczególności o: złożonych ofertach, wykonawcach wykluczonych z postępowania i ofertach odrzuconych, wyborze najkorzystniejszej oferty, planowanym terminie zawarcia umowy.

Kliknij aby pobrać treść zawiadomienia
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012