bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plBudowa przyłącza NN, stacji trans., kabla SN - obr. Rataje w Oleśnicy - zakończenie


Obwieszczenie o postanowieniach i zakonczeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowego przyłącza NN wraz ze stacją transformatorową słupową, budowie linii napowietrzno - kablowej SN, słupa i linii SN na działkach o nr 1/2, 3, 12, 13/3 AM-47 i 1 AM-48 obręb Rataje w Oleśnicy Kliknij tutaj aby pobrać ogłoszenie
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012