bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/15/2014 - Wynik postępowania -Sprostowanie - Remont zabytkowych murów obronnych – etap


Zamawiający informuje, iż w zawiadomieniu z dnia 14.08.2014 r.o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na: ,,Remont zabytkowych murów obronnych - etap II - lico muru od strony ul. Łużyckiej - odcinek muru od ul. Matejki do budynku mieszkalnego przy ul. Rzemieślniczej 1 w Oleśnicy (strefa E) - ZP/PN/15/2014" omyłkowo podał błędny termin zawarcia umowy. Prawidłowy termin zawarcia umowy wyznacza się na dzień 1 września 2014 r.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012