bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plInformacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do:
1.dzierżawy w drodze bezprzetargowej (część działek przy ul. Kochanowskiego i przy ul. Kościelnej z przeznaczeniem na ogródki letnie przy lokalach użytkowych, część działki przy ul. Spacerowej z przeznaczeniem posadowienie maszyn do waty cukrowej i popcornu, część działek przy ul. Spacerowej z przeznaczeniem na urządzenie przystani wraz z posadowieniem obiektu do obsługi przystani) - wykaz nr 6/2014.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012