bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do wglądu projektu uchw. Rady Miasta Oleśnicy o scaleniu i podz. nieruch.


Burmistrz Miasta Oleśnicy na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia o wyłożeniu do wglądu, w Urzędzie Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz /pok. nr 101/ w terminie od 10 stycznia 2014 r. do 30 stycznia 2014 r., projektu uchwały Rady Miasta Oleśnicy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Lucień, w rejonie ulicy Ludwikowskiej.
Burmistrz Miasta Oleśnicy


| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012