bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plBURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY informuje o możliwości wydzierżawienia niżej wymienionych działek


BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY INFORMUJE
o możliwości wydzierżawienia niżej wymienionych działek

Lp. / Obręb / Nr działki (część) / AM / Nr księgi wieczystej / Pow. w m2 / Przeznaczenie / Stawka rocznego czynszu dzierżawnego za m2 w q żyta / Okres dzierżawy
1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8. / 9.
1 / Oleśnica / 37/2 50 / WR1E/00018470/8 / RIV b- 1194 m2 / Uprawy warzyw / RIVb-0,00108 q / Do 31.10.2016
2 / Rataje / 54 / 5 / WR1E/00018470/8 / RIII a- 8986 m2 RIV b- 1617 m2 / Uprawy rolne / RIIIa-0,00097q RIVb-0,00065 q / Do 31.10.2016
3 / Rataje / 53 / 5 / WR1E/00086164/7 / RIII a- 549 m2 RIV b- 4292 m2 / Uprawy rolne / RIIIa-0,00097q RIVb-0,00065 q / Do 31.10.2016
4 / Spalice / 263/2 / 1 / WR1E/00049379/6 / RIIIb - 3889m2 / Uprawy rolne / RIIIb-0,00097q / Do 31.10.2014

1. Wnioski o wydzierżawienie na wzorcowym formularzu można składać w Punkcie Informacyjnym do dnia 04.12.2012r. (formularze do pobrania w pok. nr 102).
2. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 10.12.2012r.
3. Osoba, której wniosek o wydzierżawienie gruntu zostanie przyjęty zobowiązana będzie do podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.
4. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie jednego miesiąca od daty wyboru oferty, grunt kierowany jest ponownie do wydzierżawienia.
5. Po zakończeniu dzierżawy DZIERŻAWCA będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren oraz wydać go WYDZIERŻAWIAJĄCEMU w stanie nie pogorszonym w terminie do 7 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Oleśnicy I piętro pok. nr 102 lub telefonicznie nr 71-798-21-53.


Oleśnica, 27.11.2012r.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012