bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plzawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - przebudowa stadionuOleśnica, dnia 13 sierpnia 2012r.

ZAWIADOMIENIE

GR.6220.6.2012

Na podstawie art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.)
z a w i a d a m i a m
że Burmistrz Miasta Oleśnicy na wniosek z dnia 30.05.2012r. złożony przez Inwestora – Miasto Oleśnica, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przedstawiciel firmy AMIBUD Pan Cezary Ilnicki,
ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.08.2012r. znak GR.6220.6.2012r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą Oleśnica, ul. Brzozowa, działki nr 20/5, 12/1, obręb 0002 AM 23”
Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 102, w godzinach pracy urzędu, tj. od 08:00 do 16:00.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012