bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plBURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY informuje o możliwości wydzierżawienia niżej wymienionych działek


BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY
INFORMUJE
o możliwości wydzierżawienia niżej wymienionych działek

Lp. / Obręb / Nr działki (część) / AM / Nr księgi wieczystej / Pow. w m2 / Przeznaczenie / Stawka rocznego czynszu dzierżawnego za m2 w q żyta / Okres dzierżawy
1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8. / 9.

1 / Lucień / 35 / 91 / WR1E/00073566/1 / W- 34718 m2 / staw / W-0,00012q / Do 31.10.2016r
2 / Lucień / 26 / 89 / WR1E/00040060/4 / RIIIb -16500 m2 / Uprawy rolne / RIIIb-0,00097q / Do 31.10.2016r
3 / Lucień / 6 / 66 / WR1E/00040060/4 / ŁIII - 3925m2 ŁIV - 1788m2 / łąka / ŁIII-0,00076q ŁIV-0,00050q / Do 31.10.2016r
4 / Lucień / 25 / 78 / WR1E/00040060/4 / ŁIII - 37460m2 / łąka / ŁIII-0,00076q / Do 31.10.2016r
5 / Lucień / 10 / 66 / WR1E/00075657/0 / ŁIII - 2954m2 ŁIV - 2546m2 / łąka / ŁIII-0,00076q ŁIV-0,00050q / Do 31.10.2016r
6 / Lucień / 14 / 66 / WR1E/00075657/0 / ŁIII - 2393m2 ŁIV - 2688m2 ŁV - 955m2 / łąka / ŁIII-0,00076q ŁIV-0,00050q ŁV-0,00025q / Do 31.10.2016r
7 / Lucień / 16 / 66 / WR1E/00075657/0 / ŁIII - 1750m2 ŁIV - 4120m2 / łąka / ŁIII-0,00076q ŁIV-0,00050q / Do 31.10.2016r

1. Wnioski o wydzierżawienie na wzorcowym formularzu można składać w Punkcie Informacyjnym do dnia 17.04.2012r. (formularze do pobrania w pok. nr 102).
2. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 20.04.2012r.
3. Osoba, której wniosek o wydzierżawienie gruntu zostanie przyjęty zobowiązana będzie do podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.
4. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie jednego miesiąca od daty wyboru oferty, grunt kierowany jest ponownie do wydzierżawienia.
5. Po zakończeniu dzierżawy DZIERŻAWCA będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren oraz wydać go WYDZIERŻAWIAJĄCEMU w stanie nie pogorszonym w terminie do 7 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Oleśnicy I piętro pok. nr 102 lub telefonicznie nr 71-798-21-53.


Oleśnica, 11.04.2012r.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012