bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plMiejsca na obwieszczenia i plakaty wyborcze.


Zarządzenie Nr 186/VI/2011
Burmistrza Miasta Oleśnicy

z dnia 25.08.2011 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 31 stycznia 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 5 sierpnia 2011 r. Nr 162 poz. 978) zarządzam co następuje:

§ 1.
Wyznaczam miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych:
1) słup ogłoszeniowy przy ul. Rzemieślniczej;
2) słup ogłoszeniowy przy pl. Staszica;
3) dwa słupy ogłoszeniowe przy ul. Lwowskiej;
4) słup ogłoszeniowy przy ul. Wileńskiej;
5) dwa słupy ogłoszeniowe przy ul. Wojska Polskiego;
6) słup ogłoszeniowy przy ul. Lotniczej;
7) słup ogłoszeniowy przy ul. Armii Krajowej;
8) słup ogłoszeniowy przy ul. Daszyńskiego;
9) słup ogłoszeniowy przy ul. 11 Listopada;
10) słup ogłoszeniowy przy ul. Chopina – 3 Maja;
11) słup ogłoszeniowy przy ul. Wrocławskiej – Rynek;
12) słup ogłoszeniowy przy ul. Młynarskiej;
13) słup ogłoszeniowy przy ul. 3 Maja;
14) słup ogłoszeniowy przy ul. Sejmowej;
15) słup ogłoszeniowy przy ul. Kochanowskiego;
16) słup ogłoszeniowy przy ul. Nowowiejskiej;
17) słup ogłoszeniowy przy ul. Ludwikowskiej;
18) słup ogłoszeniowy przy ul. Wrocławskiej – Ogrodowa.

§ 2.
Wyznaczam miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych:
1) tablica informacyjna przy ul. 11 Listopada w Oleśnicy – przy ogrodzeniu MGK;
2) tablica informacyjna przy ul. J. Kilińskiego w Oleśnicy – przy ogrodzeniu obok „Poradni Dla Dzieci Chorych”;
3) tablica informacyjna przy ul. Armii Krajowej w Oleśnicy – przy ogrodzeniu Szpitala im. J. Dietla;
4) tablica informacyjna przy ul. W. Sikorskiego w Oleśnicy – przy ogrodzeniu u zbiegu z ul. Gen. F. Kleberga;
5) tablica informacyjna przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy – przy ogrodzeniu „Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 1”;
6) tablica informacyjna przy ul. Wrocławskiej w Oleśnicy – przy ogrodzeniu dworca autobusowego.

§ 3.
Niniejsze Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Oleśnicy

(-) Jan Bronś
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012