bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWYNIK KONKURSU NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZ. SOOleśnica, dnia, 09.10.2009 r.

BURMISTRZ MIASTA

OR-1110-6/2009
INFORMACJA

dot. wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Oleśnicy

Urząd Miasta Oleśnicy
Rynek – Ratusz
56-400 Oleśnica

Informuję, że zakończono postępowanie konkursowe na stanowisko Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Oleśnicy, Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica.
W wyniku postępowania konkursowego na ww. stanowisku zostanie zatrudniony Pan Dariusz Kubiak, zamieszkały: 56-400 Oleśnica.

Uzasadnienie wyboru: spośród kandydatów spełniających wymagania
wskazane w głoszeniu, Pan Dariusz Kubiak wykazał
się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami oraz
największą wiedzą merytoryczną niezbędną podczas
wykonywania zadań na ww. stanowisku.
Spełnia oczekiwania Komisji w stopniu
dobrym. W wyniku postępowania konkursowego
otrzymał najwyższą ilość punktów.


Przewodniczący Komisji

Piotr Pawłowski
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012