bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWYNIKI NABORU NA CZTERY STANOWISKA STRAŻNIKÓW MIEJSKICH


Oleśnica, dnia 09.03.2009 r.


OR-1110-3-15/2009
INFORMACJA

dot. wyników naboru na cztery stanowiska strażników Straży Miejskiej Oleśnicy


Urząd Miasta Oleśnicy
Rynek – Ratusz
56-400 Oleśnica

Informuję, że zakończono postępowanie konkursowe na cztery stanowiska strażników Straży Miejskiej Oleśnicy, Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica.
W wyniku postępowania konkursowego wybrano:

DWÓCH INSPEKTORÓW STRAŻY MIEJSKIEJ OLEŚNICY:
1. Aleksandrę Łakomą, 56-400 Oleśnica
2. Wiesława Węgrzynowicza, 55-002 Kamieniec Wr.


DWÓCH APLIKANTÓW STRAŻY MIEJSKIEJ OLEŚNICY:
1. Piotra Smolaka, 56-400 Oleśnica
2. Wojciecha Szymańskiego, 56-400 Oleśnica

Uzasadnienie wyboru: kandydaci spełniali oczekiwania Komisji w stopniu dobrym i w wyniku
postępowania konkursowego otrzymali najwyższą ilość punktów.

Przewodniczący Komisji

Jan Bronś

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012