bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plProjekt budżetu Miasta Oleśnicy na 2008 rok


Projekt budżetu Miasta Oleśnicy na 2008 rok

Uchwała Nr IV/196/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27 listopada 2007 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania prognozowanego deficytu budżetu Miasta Oleśnicy na 2008 rok

Uchwała Nr IV/195/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27 listopada 2007 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Oleśnicy projekcie budżetu Miasta Oleśnicy na 2008 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012