bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plInformacja dot. naboru na stanowisko Podinspektora ds. Obsługi Rady Miasta


OR-1110-4-14/07
INFORMACJA

dot. naboru na stanowisko Podinspektora ds. obsługi Rady Miasta Oleśnicy w Urzędzie Miasta Oleśnicy


Urząd Miasta Oleśnicy
Rynek – Ratusz
56-400 Oleśnica


Informuję, że w dniu 16.10.2007 r. zakończono postępowanie konkursowe na stanowisko Podinspektora ds. obsługi Rady Miasta Oleśnicy w Urzędzie Miasta Oleśnicy, Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica.
W wyniku postępowania konkursowego na ww. stanowisku zostanie zatrudniona Pani Paulina Żminkowska, która po zsumowaniu punktów z poszczególnych etapów postępowania konkursowego uzyskała największą ilość punktów.


Przewodniczący
Komisji Rekrutacyjnej

Jan Bronś
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012