bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plINFORMACJA dot. naboru na stanowisko Inspektora ds. gospodarki przestrzennej


OR-1110-2/07
INFORMACJA

dot. naboru na stanowisko Inspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Oleśnicy


Urząd Miasta Oleśnicy
Rynek – Ratusz
56-400 Oleśnica


Informuję, że w dniu 05.10.2007 r. zakończono postępowanie konkursowe na stanowisko Inspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Oleśnicy, Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica.
Konkurs na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty ze względu na brak kandydatów
spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie.


Przewodniczący
Komisji Rekrutacyjnej

Henryk Bernacki
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012