bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plSystem informacji o środowisku


ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI - ROK 2014

System informacji o środowisku - NOWA BAZA

System informacji o środowisku - STARA BAZA

Program Aktywne miasta 2008

Magiczne pudełko

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Wykaz podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych na terenie miasta Oleśnicy

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH NA MODERNIZACJĘ SYSTEMU OGRZEWANIA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

Program ochrony środowiska dla Miasta Oleśnicy

Aneks do Programu ochrony środowiska dla Miasta Oleśnicy

Aktualizacja POŚ dla Miasta Oleśnicy na lata 2012-2015

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji POŚ dla Miasta Oleśnicy na lata 2012-2015

Program usuwania azbestu dla Miasta Oleśnicy

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta Oleśnicy

WNIOSEK o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Oleśnica

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ NA USUWANIE AZBESTU
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012