bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWykaz rejestrów obowiązujących w Urzędzie Miasta Oleśnicy


Oleśnica, dnia 25.01.2007 r.

Wykaz rejestrów obowiązujących w Urzędzie Miasta Oleśnicy


OR. 0114 – 6/07

Informuję, że w Urzędzie Miasta Oleśnicy prowadzone są następujące centralne rejestry:

1.rejestr uchwał Rady Miasta Oleśnicy,
2.rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Oleśnicy,
3.rejestr skarg, wniosków i petycji mieszkańców Oleśnicy,
4.rejestr upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Burmistrza Miasta Oleśnicy,
5.rejestr ewidencji działalności gospodarczej,
6.rejestr zakupu (faktury, rachunki),
7.rejestr bankowy (wyciągi bankowe),
8.rejestr zaangażowania,
9.rejestr podatkowy,
10.rejestr niepodatkowy,
11.rejestr funduszy unijnych,
12.rejestr poleceń księgowań,
13.rejestr bilans otwarcia,
14.rejestr sprzedaży nieruchomości,
15.rejestr instytucji kultury.

Prowadzone są następujące rejestry w organie:

1.WB – Wyciąg bankowy
2.WBFK – Wyciąg Bankowy Funduszy Unijnych.


Burmistrz Miasta Oleśnicy

Jan Bronś
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012