bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.pl


Mapa Witryny 
       ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY -2014 ROK
       Wyniki konkursów - Mistrzostwa teakwondo, Pierwsza pomoc
       Skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
       Ogłoszenie o konkursie - zajęcia lekkoatletyczne, organizacja biegu ulicznego
      
       Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)
       Zastępca Burmistrza
       Informacja Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 12 maja 2014r.
       Obwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014 r.
       Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
       Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2013-2014
       NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS, PORZĄDKU PUBLICZNEGO W WYDZ. DG
       Interpelacje, wnioski i zapytania
       Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.27.2012-GM2
       Obwieszczenie
       obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa dróg z kanalizacją Jarzynowa, Owocowa, Poziomkowa...
       zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - przebudowa stadionu
       POSTANOWIENIE - przebudowa stadionu lekkoatletycznego
       II-przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Św. Jadwigi 8
  Wybory
       Udział w pracach Obwodowych Komisjach Wyborczych
       Uchwała Nr XLVIII/368/2014 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26.09.2014 r.
       Uchwała Nr XXVIII/232/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.
       Uchwała Nr XXV/188/2012 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.10.2012 r. w sprawie podziału miasta Oleśnicy
       Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
           Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.09.2011 r.
           Zarządzenie Nr 200/VI/2011 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 19.09.2011 r.w sprawie powołania okw na
           Informacja o dopisaniu do spisu wyborców oraz zaświadczenie o prawie do głosowania.
           Obwieszczenie Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 6 września 2011 r.
           Informacja o rejestrze wyborców.
           Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
           Informacja o zgłaszaniu kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych.
           Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
           Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011
           Miejsca na obwieszczenia i plakaty wyborcze.
       Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
           Formularz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa.
           Formularz wniosku o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa.
           Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
       Wybory do Parlamentu Europejskiego
           Zarządzenie Nr 103/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy
           Zarządzenie Nr 102/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy
           Zarządzenie Nr 96/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy
           Zarządzenie Nr 95/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy
           Informacja Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 12 maja 2014r.
           Zarządzenie Nr 85/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 5 maja 2014 r.
           Uchwała nr XLII/327/2014 z dnia 28 marca 2014 r.
           Uchwała NR XLI/318/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
           Zasady zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
           Spis wyborców
           Rejestr wyborców
           Obwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014 r.
           Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
           Informacja Burmistrza Miasta Oleśnicy
       Wybory Samorządowe
           Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnicy
           Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych
           Uchwała Nr XLVIII/367/2014 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26.09.2014 r.
           Postanowienie Nr 33/14 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
           Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
           Informacje dla osób chętnych do pracy w okw w Oleśnicy
           Obwieszczenie Burmistrza Miasta Oleśnicy o okręgach wyborczych.
           Informacja o miejscach wyznaczonych na obwieszczenia i plakaty wyborcze.
           Kalendarz wyborczy.
       MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W OLEŚNICY
           Uchwała nr 28/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
           Uchwała nr 27/2014 z dnia 24 listopada 2014r.
           Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnicy o składzie, miejscu i czasie pracy komisji.
           Uchwała nr 25/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 17 listopada 2014 r.
           Informacja z dnia 5 listopada 2014 r.
           Uchwała nr 21/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnicy
           Uchwała nr 20/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnicy
           Uchwała nr 16/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnicy z dnia 22 października 2014r.
           Uchwała Nr 15/2014 z dnia 20 października 2014 r.
           Informacja z dnia 17.10.2014 r.
           Informacja
           Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnicy
           Informacja o składzie, miejscu i czasie pracy Komisji
           Uchwały nr 1 i 2 Miejskiej Komisji Wyborczej
           Skład Miejskiej Komisji Wyborczej
       Rejestr wyborców
           Wpisanie wyborcy do rejstru wyborców
       Wybory Prezydenta RP
           Informacja PKW o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP.
           Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
           Druk wniosku o dopisanie do spisu wyborców.
           Druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.
           Zarządzenie Nr 1O5/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy.
           Zarządzenie Nr 1O6/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy.
           Zarządzenie Nr 1O7/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy.
           Informacja Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2015 r.
           Zarządzenie Nr 96/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy.
           OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o kandydatach na Prezydenta RP
           Informacja o możliwości sprawdzania spisu wyborców.
           Informacja Burmistrza Miasta Oleśnicy o składzie obwodowych komisji wyborczych.
           Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców.
           Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
           Obwieszczenie Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 7 kwietnia 2015 r.
           Informacja o miejscach wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych.
           Udział w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Ogłoszenia i przetargi
       Konkurs na realizację programu szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)
       Ogłoszenie na najem lokalu użytkowego, położonego w piwnicach i na partetrze budynku Urzędu Miasta
       Zapytanie ofertowe - na projekt, wykonanie i montaż 3 tablic pamiątkowych
      
      
      
       Oświadczenia majątkowe z roku 2011
       Wykaz podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności w zakres
       OGŁOSZENIE O WYBORACH ŁAWNIKÓW
       Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2011-2012
       Protokoły sesji Rady Miasta Oleśnicy VI kadencji
       Protokoły sesji Rady Miasta Oleśnicy VI kadencji
       Obwieszczenia Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy
       Oświdczenia majątkowe - rok 2010 - koniec kadencji
       Oświadczenia majątkowe z roku 2010
       INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
       Oświadczenia majątkowe - 2010 rok
       ZAPYTANIE OFERTOWE - na projekt, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
       Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 1990-1992
       Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 1995-1996
       Uchwały Rady Miasta 1999-2000
       Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2003-2004
       Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
       Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2007-2008
       OGŁOSZENIE O PRZYZNANYCH W 2010 ROKU NAGRODACH ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY
       Młodzieżowa Rada Miasta Oleśnicy
       Obwieszczenie Przewodniczącego Rady o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta
       Akty prawne
      
       Zamówienia Publiczne
           ZP/PN/14/2015-Sporządzenie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę wraz ze zmianą sposobu
           Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym, kanaliz
           Modyfikacja SIWZ-ZP/PN/12/2015-Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w
           ZP/PN/12/2015-Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Szybowcowej
           Wstępne ogłoszenie o zamówieniu - art. 23 ust. 1 ustawy - o transporcie zbiorowym
           Zamówienia Publiczne - archiwum przetargów
               Zmiana ogłoszenia oraz odpowiedzi na pytania-ZP/PN/11/2015-Sporządzenie projektów budowlanych, wykon
               Pytania i odpowiedzi-ZP/PN/11/2015-Sporządzenie projektów budowlanych, wykonawczych, STWiOR oraz kon
               ZP/PN/11/2015-Sporządzenie projektów budowlanych, wykonawczych, STWiOR oraz koncepcji technicznych d
               ZP/ZWR/10/2015-Zamiar zawarcia umowy-Budowa odcinka kanału deszczowego w ul. Wojska Polskiego wraz z
               ZP/PN9/2015-Utwardzenie terenu przy ul. Kilińskiego w Oleśnicy
               ZP/PN/8/2015-Modyfikacja SIWZ i zmiana ogłoszenia-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybu
               ZP/PN/8/2015-Modyfikacja SIWZ i zmiana ogłoszenia-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybu
               ZP/PN/8/2015-Pytania i odpowiedzi-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastru
               ZP/PN/8/2015-Zmiana ogłoszenia-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastruktu
               ZP/PN/8/2015-Pytania i odpowiedzi-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastru
               ZP/PN/8/2015-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą pr
               ZP/ZWR/7/2015-Wykonywanie czynności związanych z odbiorem i oczyszczaniem wód opadowych w oczyszczal
               ZP/PN/6/2015-Wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego, trawiastego przy ul. Brzozowej w Oleśnicy
               Ogłoszenie o konkursie na realizację programu szczepień
               Pytania i odpowiedzi-ZP/PN/3/2015-Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc
               Pytania i odpowiedzi-ZP/PN/4/2015-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy aktyw
               Postępowania poniżej 30 tys. Euro-Zapytanie ofertowe-Renowacja nawierzchni boiska piłkarskiego, traw
               ZP/PN/4/2015-Pytania i odpowiedzi-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy aktyw
               ZP/PN/4/2015-Pytania i odpowiedzi-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy aktyw
               ZP/PN/5/2015-Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem terenu w łączni
               ZP/PN/2/2015-Pytania i odpowiedzi-Budowa ścieżek pieszych w parku przy ul. Kopernika w Oleśnicy
               ZP/PN/4/2015-Pytania i odpowiedzi -Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy akty
               ZP/PN/2/2015-Budowa ścieżek pieszych w parku przy ul. Kopernika w Oleśnicy
               ZP/PN/3/2015-Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, poło
               ZP/PN/4/2015-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy aktywności gospodarczej &#
               ZP/PN/1/2015-Pytania i odpowiedzi-Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej,
               Modyfikacja SIWZ - Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej
               Powtórzone-Zapytanie ofertowe-Sporządzanie operatów szacunkowych oraz operatów inwentaryzacji i pomi
               Zmiana ogłoszenia-Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej
               ZP/PN/1/2015-Pytania i odpowiedzi-Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej,
               ZP/PN/1/2015-Pytania i odpowiedzi-Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej,
               ZP/PN/1/2015-Pytania i odpowiedzi-Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej,
               Powtórzone-Zapytanie ofertowe-Sporządzanie operatów szacunkowych oraz operatów inwentaryzacji i pomi
               ZP/PN/1/2015-Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej, Miodowej i Południowe
               Zapytanie ofertowe-Sporządzanie operatów szacunkowych oraz operatów inwentaryzacji i pomiarów
               Wyłapywanie bezdomnych zwierząt - II ogłoszenie
               ZP/PN/23/2014-Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta Oleśnicy w latach 2015-2016
               ZP/PN/22/2014-Konserwacja zieleni, utrzymanie czystości oraz porządku na terenie Miasta Oleśnicy
               Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Oleśnicy
               ZP/PN/21/2014 - Odpowiedzi na pytania - Dostawa mebli
               ZP/PN/20/2014-Zmiana terminu, modyfikacja SIWZ, odpowiedzi-Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rower
               ZP/PN/21/2014-Dostawa mebli
               ZP/PN/20/2014-Odpowiedzi na pytania-Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszcz
               ZP/PN/20/2014-Odpowiedzi na pytania-Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszcz
               ZP/PN/20/2014-Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sani
               ZP/PN/19/2014-Odpowiedzi na pytania-Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Mias
               ZP/PN/18/2014-Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy-ul. Rzemieślnicza, Wałowa, Łużycka, Bociani
               ZP/PN/19/2014-Odpowiedzi na pytania-Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Mias
               ZP/PN/19/2014 - Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Miasta Oleśnicy
               ZP/PN/17/2014-Pytania i odpowiedzi-Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy – ul. Rzemieślni
           Zamówienia publiczne - wyniki postępowań
               Zawarcie umowy-ZP/PN/12/2015-Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w u
               ZP/PN/12/2015Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Szybowcowej w
               Zawarcie umowy-ZP/PN/11/2015-Sporządzenie projektów budowlanych, wykonawczych, STWiOR oraz koncepcji
               Wynik postępowania-ZP/PN/11/2015-Sporządzenie projektów budowlanych, wykonawczych, STWiOR oraz konce
               Zawarcie umowy-ZP/PN/9/2015-Utwardzenie terenu przy ul. Kilińskiego w Oleśnic
               Wynik postępowania - ZP/PN/9/2015 - Utwardzenie terenu przy ul. Kilińskiego w Oleśnicy
               Udzielenie zamówienia-ZP/PN/10/2015-Budowa odcinka kanału deszczowego w ul. Wojska Polskiego wraz z
               Udzielenie zamówienia-ZP/PN/8/2015-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastr
               Wynik postępowania-ZP/PN/8/2015-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukt
               Zawarcie umowy-ZP/PN/6/2015-Wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego, trawiastego przy ul. Brzozowej
               Wynik postępowania-ZP/PN/6/2015-Wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego, trawiastego przy ul. Brzoz
               Zawarcie umowy-ZP/ZWR/7/2015-Wykonywanie czynności związanych z odbiorem i oczyszczaniem wód opadowy
               Zawarcie umowy-ZP/PN/3/2015-Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zami
               Ogłoszenie o wyborze oferty - szczepienia przeciwko HPV
               Zawarcie umowy-ZP/PN/4/2015-Pytania i odpowiedzi-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
               Wynik postępowania-ZP/PN/3/2015-Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
               Zawarcie umowy-ZP/PN/5/2015-Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem
               Zawarcie umowy-ZP/PN/2/2015-Budowa ścieżek pieszych w parku przy ul. Kopernika w Oleśnicy
               Wynik postępowania-ZP/PN/5/2015-Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetlen
               Wynik postępowania-ZP/PN/4/2015-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar
               Wynik postępowania-ZP/PN/2/2015-Budowa ścieżek pieszych w parku przy ul. Kopernika w Oleśnicy
               Zawarcie umowy-ZP/PN/1/2015-Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej, Miodow
               Wynik postępowania-ZP/PN/1/2015-Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej, Mi
               Zawarcie umowy-ZP/PN/23/2014-Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta Oleśnicy w latach 2015-
               Wynik postępowania-ZP/PN/23/2014-Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta Oleśnicy w latach 2
               Zawarcie umowy-ZP/PN/22/2014-Konserwacja zieleni, utrzymanie czystości oraz porządku na terenie Mias
               Wynik postępowania-ZP/PN/22/2014-Konserwacja zieleni, utrzymanie czystości i porządku na terenie Mia
               Udzielenie zamówienia-ZP/PN/20/2014-Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszcz
               ZP/PN/20/2014-Powtórzone-Wynik postępowania-Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacj
               ZP/PN/20/2012-Wynik postępowania-Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszczowe
               Zawarcie umowy - ZP/PN/21/2014 - Dostawa mebli
               Wynik postępowania - ZP/PN/21/2012 - Dostawa mebli
               ZP/PN/18/2014-Zawarcie umowy-Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy - ul. Rzemieślnicza, Wałowa,
               ZP/PN/19/2014-Zawarcie umowy-Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Miasta Oleś
               ZP/PN/18/2014-Wynik postępowania-Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy – ul. Rzemieślnicz
               Wynik postępowania - ZP/PN/19/2014 - Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Mia
               Zawarcie umowy-ZP/PN/16/2014-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą
               ZP/PN/17/2014-Unieważnienie postępowania-Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy – ul. Rzem
               ZP/PN/16/2014-Wynik postępowania-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastruk
               Zawarcie umowy-ZP/PN/15/2014-Remont zabytkowych murów obronnych – etap II– lico muru od
               ZP/PN/15/2014 - Wynik postępowania -Sprostowanie - Remont zabytkowych murów obronnych – etap
               Wynik postępowania-ZP/PN/15/2014-Remont zabytkowych murów obronnych – etap II – lico mur
               Unieważnienie postępowania-ZP/PN/14/2014-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i in
               ZP/PN/15/2014-Remont zabytkowych murów obronnych – etap II– lico muru od strony ul. Łuży
               Unieważnienie postępowania-ZP/PN/12/2014-Remont zabytkowych murów obronnych – etap II– l
               Unieważnienie postępowania-ZP/PN/11/2014 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i
               Zawiadomienie o zawarciu umowy-ZP/ZWR/13/2014-Czynności związane z odbiorem i oczyszczaniem wód opad
               ZP/PN/10/2014 - Zawarcie umowy - Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową oraz
               ZP/PN/9/2014 - Zawarcie umowy - Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ulicami: Dobroszycką - Jarzynową
               Wynik postępowania-ZP/PN/10/2014-Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową oraz
       Inwestycje celu publicznego
           Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Wojska Polskiego - zakończenie
           Rozbudowa budynku SP nr 6 w O-cy o schody zew. i ścianę p. poż.
           Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Wojska Polskiego
           Budowa gazociągu śr/c w ul. Targowej, Wojska Polskiego i Dobroszyckiej-decyzja
           Budowa gazociągu śr/c w ul. Targowej, Wojska Polskiego i Dobroszyckiej-zakończenie
           Przebudowa ze zm.sp.użytkowania biblioteki na oddziały przedszkolne w SP6 w Oleśnicy -decyzja
           Budowa włączenia z drogi pow. ul. Ludwikowskiej do proj. drogi doj. do Pl.Fatimskiego- decyzja
           Budowa gazociągu śr/c w ul. Targowej, Wojska Polskiego i Dobroszyckiej
           Budowa gazociągu średniego ciśnienia, ul.Targowa, Woj.Polskiego, Dobroszycka- decyzja umarzająca
           Rozbudowa parkingu przy ul. Wałowej w Oleśnicy - decyzja
           Przebudowa z rozbudową bud.garażowego, ul. Kopernika w Oleśnicy -decyzja
           Budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Kazimierza Wielkiego-Pl.Zwycięstwa w Oleśnicy - DECYZJA
           Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego - budowa drogi publicznej, ul. Kusocińskiego
           Lokalizacja inwestycji celu publicznego - archiwum
               Przebudowa ze zm.sp.użytkowania biblioteki na oddziały przedszkolne w SP6 w Oleśnicy - zakończenie
               Budowa włączenia z drogi pow. ul. Ludwikowskiej do proj. drogi doj. do Pl.Fatimskiego-zakonczenie
               Budowa gazociągu średniego ciśnienia, ul.Targowa, Woj.Polskiego, Dobroszycka
               Rozbudowa parkingu, ul. Wałowa w Oleśnicy - zakończenie
               Przebudowa z rozbudową bud.garażowego, ul. Kopernika w Oleśnicy - zakończenie
               Przebudowa ze zm.sp.użytkowania biblioteki na oddziały przedszkolne w SP6 w Oleśnicy
               Budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Kazimierza Wielkiego-Pl.Zwycięstwa w Oleśnicy - zakończenie
               Budowa włączenia z drogi pow. ul. Ludwikowskiej do proj. drogi doj. do Pl Fatimskiego
               Rozbudowa parkingu, ul. Wałowa w Oleśnicy
               Przebudowa z rozbudową bud.garażowego, ul. Kopernika w Oleśnicy
               Budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Kazimierza Wielkiego-Pl.Zwycięstwa w Oleśnicy
               Rozbudowa parkingu przy ul. Wałowej w Oleśnicy - DECYZJA
               Rozbudowa parkingu przy ul. Wałowej w Oleśnicy - zakończenie
               Przebudowa sieci wod.,sanitarnej,kan.deszczowej wraz z bud.przyłączy, ul.Woj.Polskiego - DECYZJA
               Przebudowa sieci wod.,sanitarnej,kan.deszczowej wraz z bud.przyłączy, ul.Woj.Polskiego - zakończenie
               Zmiana dec. nr 10/2014 CP na rozbudowę siedziby Nadleśnictwa, ul. Spacerowa w Oleśnicy - DECYZJA
               Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oświetleniem,ul. Wiejska w Oleśnicy - DECYZJA
               Rozbudowa parkingu przy ul. Wałowej w Oleśnicy
               Przebudowa sieci wod., sanitarnej, kan.deszczowej wraz z budową przyłączy, ul. Wojska Polskiego
               Zmiana dec. nr 10/2014 CP na rozbudowę siedziby Nadleśnictwa, ul. Spacerowa w Oleśnicy - zakończenie
               Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oświetleniem,ul. Wiejska w Oleśnicy - zakończenie
               Zmiana dec. nr 10/2014 CP na rozbudowę siedziby Nadleśnictwa, ul. Spacerowa w Oleśnicy
               Rozbudowa z modernizacją istn. instalacji odpylania spalin, ul. Ciepła - DECYZJA
               Budowa kan. deszczowej, chodnika, miejsc postojowych, oświetlenia,ul. Kochanowskiego - DECYZJA
               Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oświetleniem - ul. Wiejska w Oleśnicy
               Budowa gazociągu niskiego ciśnienia,ul. Wiejska w Oleśnicy - DECYZJA
               Rozbudowa z modernizacją istn. instalacji odpylania spalin, ul. Ciepła - zakończenie
               Budowa zbiornika retencyjnego, ul. Wały Jagiellońskie - DECYZJA
               Budowa kan. deszczowej, chodnika, miejsc postojowych, oświetlenia,ul. Kochanowskiego - zakończenie
               Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
               Budowa stacji transformatorowej, ul. Wojska Polskiego - DECYZJA
               Budowa gazociągu niskiego ciśnienia,ul. Wiejska w Oleśnicy - zakończenie
               Budowa zbiornika retencyjnego, ul. Wały Jagiellońskie - zakończenie
               Budowa kanalizacji deszczowej, chodnika, miejsc postojowych, oświetlenia - ul. Kochanowskiego
               Budowa stacji transformatorowej, ul. Wojska Polskiego - zakończenie
               Przebudowa istniejącej instalacji odpylania spalin - ul. Ciepła w Oleśnicy
               Budowa gazociągu niskiego ciśnienia, ul. Wiejska w Oleśnicy
               Budowa zbiornika retencyjnego - ul. Wały Jagiellońskie w Oleśnicy
               Budowa stacji transformatorowej, sieci kablowej SN, NN - ul. Wojska Polskiego
               DECYZJA - Budowa sieci ciepłowniczej, ul.Krzywoustego w Oleśnicy
               DECYZJA-Budowa przyłącza NN, stacji trans., kabla SN- obr.Rataje w Oleśnicy
               Budowa sieci ciepłowniczej - ul.Krzywoustego w Oleśnicy - zakończenie
               Budowa przyłącza NN, stacji trans., kabla SN - obr. Rataje w Oleśnicy - zakończenie
               Budowa sieci ciepłowniczej - ul.Krzywoustego w Oleśnicy
               Budowa przyłącza NN, stacji transformatorowej, kabla SN - obr. Rataje w Oleśnicy
               Rozbudowa budynku UM o dodatkową komunikację zewnętrzną wewn. dziedzińca - DECYZJA
               Rozbudowa budynku UM o dodatkową komunikację zewnętrzną wewn. dziedzińca - zakończenie
               Przebudowa i rozbudowa siedziby Nadleśnictwa Oleśnica, ulica Spacerowa - DECYZJA
               Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w SP6, ulica Kleeberga - DECYZJA
               Budowa drogi publicznej - ulica Kusocińskiego w Oleśnicy
       Urząd Miasta - ogłoszenia i przetargi
           Sieci wodociągowa i kananalizacji sanitarnej w ul. Pszenicznej i Gryczanej
           Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
           Rozpoczęcie procedury dot. wydania decyzji, dot. zmiany użytkowania budynku po F.O. "ODRA"
           OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA
           Ogłoszenie Nr 3/2008 Burmistrza Oleśnicy - konkurs na organizację biegów przełajowych
           Ogłoszenie Nr 2/2008 Burmistrza Miasta Oleśnicy - konkurs -edukacja w wieku emerytalnym
           Ogłoszenie Nr 1/2008 Burmistrza Oleśnicy - konkurs TAEKWON-DO
           Ogłoszenie Nr 5/2008 z dnia 04-01-2008
           Ogłoszenie Nr 4/2008 z dnia 04-01-2008
           Ogłoszenie Nr 3/2008 z dnia 04-01-2008
           Ogłoszenie Nr 2/2008 z dnia 04-01-2008
           Ogłoszenie Nr 1/2008 z dnia 04-01-2008
           Lista kandydatów
           Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
           OGŁOSZENIE NR 11/2007
           OGŁOSZENIE NR 10 /2007
           OGŁOSZENIE NR 9/2007
           OGŁOSZENIE NR 8/2007
           OGŁOSZENIE NR 7/2007
           OGŁOSZENIE NR 6/2007
           OGŁOSZENIE NR 5/2007
           OGŁOSZENIE NR 4/2007
           OGŁOSZENIE NR 3/2007
           OGŁOSZENIE NR 2/2007
           OGŁOSZENIE NR 1/2007
           Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
           Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
           OGŁOSZENIE NR 1/2007
           Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
           Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka
           Odwołanie od odmownej decyzji środowiskowej- budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej
           Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
           Nabór na stanowisko inspektora ds. gospodarki przestrzennej
           Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
           Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
           Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
           Informacja dot. naboru na stanowisko Inspektora ds. gospodarki przestrzennej
           NABÓR NA STANOWISKO inspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Architektury, Budownictwa...
           Zarządzenie Nr 318/V/2007 Burmistrza Miasta Oleśnicy
           Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwz.
           Informacja dot. naboru na stanowisko Podinspektora ds. Obsługi Rady Miasta
           Informacja dot. naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości niepodatkowej
           NABÓR NA STANOWISKO Inspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Architektury, Budownictwa i
           I-przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Reja 11
           Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu
           Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu
           INFORMACJA dot. naboru na stanowisko Inspektora ds. gospodarki przestrzennej
           INFORMACJA dot. naboru na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji
           ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
           Lista kandydatów na stanowisko Inspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Architektury, Bud
           Urząd Miasta - archiwum przetargów
               Ogłoszenie o konkursie na realizację programu szczepień
               Udzielenie zamówienia - Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreac
               Udzielenie zamówienia-Usunięcie usterek w branży sanitarnej oraz budowlanej - zgodnie z przedmiarami
               Wynik postępowania: Usunięcie usterek w branży sanitarnej oraz budowlanej w ramach zadania: „B
               III-przet. ustny ograniczony na oddanie w użytk. wiecz. nieruchom. poł. w Oleśnicy przy ul.Kopernika
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Matejki 20
               II-przet. ustny ograniczony na oddanie w użytk. wiecz. nieruchom. poł. w Oleśnicy przy ul.Kopernika
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Kolejowej 3a
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Traugutta 9
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykaz. nieruch. przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste
               Ogłoszenie o II-przetargu na sprzedaż nieruchomości położ. w Oleśnicy przy ul. Zamkowej 1/I
               Ogłoszenie o III-przetargu na sprzedaż nieruchomości położ. w Oleśnicy przy ul. Zamkowej 1/1a
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
               Ogłoszenie o II-przetargu na sprzedaż działki gruntowej położonej w Oleśnicy przy ul. Polnej 9a
               Ogłoszenie o III-przetargu na sprzedaż nieruchomości położ. w Oleśnicy przy ul. Reja 7/9
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Kościuszki 6
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Woj. Polskiego 1d
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Rynek 33
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
               BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY informuje o możliwości wydzierżawienia niżej wymienionych działek
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               I-przetarg ustny ograniczony na oddanie w użytk. wiecz. nieruchom. poł. w Oleśnicy przy ul.Kopernika
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzedaż nieruchomości położ. w Oleśnicy przy ul. Zamkowej 1/I
               Ogłoszenie o II-przetargu na sprzedaż nieruchomości położ. w Oleśnicy przy ul. Zamkowej 1/1a
               Ogłoszenie o II-przetargu na sprzedaż nieruchomości położ. w Oleśnicy przy ul.Krzywoustego 80/8
               Ogłoszenie o II-przetargu na sprzedaż nieruchomości położ. w Oleśnicy przy ul. Reja 7/9
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzedaż działki gruntowej położonej w Oleśnicy przy ul. Polnej 9a
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
               I-przetarg ustny ogranicz. na odd. w użytk. wiecz. nieruchom. poł. w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
               Ogłoszenie o III-przetargu na sprzed. dział. grunt. położ. w Oleśnicy przy ul. Lotniczej 30a, 30d-30
               I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy obręb Lucień
               II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy ul. Wrocławskiej
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykaz. nieruch. przeznaczonych do sprzedaży i oddania w uż. wiecz.
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykaz. nieruch. przeznaczonej do oddania w użytkowanie wiecz.
               Informacja o wywieszeniu wykaz. nieruch. przeznaczonych do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykaz. nieruch. przeznaczonych do sprzedaży i oddania w uż. wiecz.
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
       Planowanie przestrzenne
           Wyniki zapytania ofertowego
           Zapytanie ofertowe
           Wyłożenie projektu studium
           Wykaz miejscowych planów
           Program opieki nad zabytkami Miasta Oleśnicy w latach 2011-2014
           Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy
           Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
               24 Skłodowskiej-Curie
               15-1 Pułaskiego, Wielkopolna, Dobroszycka
               20-1 ul. Kosynierów
               23-Spacerowa
               17-1-Wrocławska
               22-Krzywoustego, Lotnicza i Wileńska
               10-Dobroszycka, W.Polskiego, Łasaka i rzeka Oleśnica
               21-ul. Południowa, granica południowa miasta, linia kolejowa Oleśnica-Kluczbork
               9-1 ul. Kopernika i Podchorążych
               20-Wiejska, Kosynierów, Gliniana i Dąbrowskiego
               11-Osiedle i Stawowa
               5-1-ul. Południowa i Osada Bystre
               15-ul. Dobroszycka-Wielkopolna-Pułaskiego-Kusocińskiego
               19-ul. Krzywoustego
               1-1-ul. Wojska Polskiego
               18-ul. Wrocławska-Łąkowa-Spokojna-Ogrodowa
               17-ul. Wrocławska-Mikołajczyka-Wojska Polskiego-Nowowiejska
               16-ul. Polna-Wikliniarska-Ludwikowska-Stawowa
               14-ul. Mokra-Wiejska
               13-ul. Grabskiego
               12-ul. Wrocławska 19
               9-ul. Kopernika-Podchorążych-Wileńska
               8-ul. Sudoła-Wileńska
               7-ul. Moniuszki II ZNTK
               6-ul. Wielkopolna-Pułaskiego-Kusocińskiego-Łasaka
               5-ul. Ludwikowska-Południowa-Osada Bystre
               4-ul. Spacerowa
               3-ul. Wileńska-Armii Krajowej-Sudoła
               2-ul. Stawowa, Gryczana, Łukanowska
               1-ul. Wojska Polskiego-Brzozowa-Spalice
           Planowanie przestrzenne-archiwum
               obwieszczenie-MPZP Polna... wnioski z zakresu ochrony środowiska
               obwieszczenie-MPZP Polna... wnioski z zakresu planowania przestrzennego
               obwieszczenie-MPZP W.Polskiego... wnioski z zakresu ochrony środowiska
               obwieszczenie-MPZP W.Polskiego ... wnioski z zakresu planowania przestrzennego
               obwieszczenie-3MPZP... wnioski z zakresu ochrony środowiska
               obwieszczenie-3MPZP... wnioski z zakresu planowania przestrzennego
               obwieszczenie o wyłożeniu projektu założeń do planu zaopatrzenia...
               obwieszczenie- Polna,..... wnioski z zakresu ochrony środowiska
               obwieszczenie- Polna,..... wnioski z zakresu planowania przestrzennego
               obwieszczenie - Studium
               obwieszczenie-Spacerowa
               obwieszczenie - Skłodowska
               obwieszczenie - Stawowa,... wnioski z zakresu ochrony środowiska
               obwieszczenie - Stawowa,... wnioski z zakresu planowania przestrzennego
               obwieszczenie - Kosynierów,... wnioski z zakresu ochrony środowiska
               obwieszczenie - Kosynierów,... wnioski z zakresu planowania przestrzennego
               obwieszczenie - Wielkopolna,... wnioski z zakresu ochrony środowiska
               obwieszczenie - Wielkopolna,... wnioski z zakresu planowania przestrzennego
               obwieszczenie - Wojska Polskiego,... wnioski z zakresu ochrony środowiska
               obwieszczenie - Wojska Polskiego,... wnioski z zakresu planowania przestrzennego
               obwieszczenie
               obwieszczenie
               obwieszczenie-Spacerowa
               obwieszczenie-Skłodowska-Curie
               obwieszczenie-Wrocławska
               obwieszczenie-Krzywoustego
               obwieszczenie
               Wykaz miejscowych planów
               obwieszczenie
               obwieszczenie
               obwieszczenie
               obwieszczenie
               Obwieszczenie-wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp ul. Dobroszycka, Wojska Polskiego, Łasak
               Obwieszczenie-wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp ul. Kopernika i Podchorążych
               Obwieszczenie-wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp ul. Dobroszycka, Wojska Polskiego, Łasak
               Obwieszczenie-przystąpienie do sporządzania mpzp pomiędzy ul. Południową, granicą południową miasta
               Obwieszczenie-wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp ul. Wiejska, Kosynierów, Gliniana i Dąbr
               Obwieszczenie-wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp ul. Osiedle i Stawowa
               Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp ul. Kopernika-Podchorążych
               Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp ul. Wojska Polskiego
               Wykaz planów obowiązujących, uchwalonych i projektowanych
       Nieruchomości
           Informacja o podjęciu przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości
           ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do wglądu projektu uchw. Rady Miasta Oleśnicy o scaleniu i podz. nieruch.
           Informacja o podjęciu przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości
           ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do wglądu projektu uchw. Rady Miasta Oleśnicy o scaleniu i podz. nieruch.
           Informacja o nieruchomościach przygotowanych do sprzedaży po przeprowadzeniu procedury przetargowej
           Informacja o podjęciu przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości
           Informacja o podjęciu przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości
           Informacja o podjęciu przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości
           Informacja o podjęciu przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości
           Informacja o podjęciu przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości
           Informacja o podjęciu przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości
           Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości
           Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
           I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy ul. gen. J. Hallera
           Przetargi na dzierżawę
               BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY informuje o możliwości wydzierżawienia niżej wymienionej działki
               BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY informuje o możliwości wydzierżawienia niżej wymienionych działek
               Ogłoszenie o I-przetargu na dzierżawę nieruchomości poł. w Oleśnicy przy ul. Woj. Polskiego
               II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruch gruntowej poł. w Oleśnicy Pl Zwycięstwa
               Ogłoszenie o I-przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Pl. Zwycięstwa
               BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY informuje o możliwości wydzierżawienia niżej wymienionych działek
               BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY informuje o możliwości wydzierżawienia niżej wymienionych działek
               BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY informuje o możliwości wydzierżawienia niżej wymienionych działek
           Przetargi na sprzedaż
               Ogłoszenie o III-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Traugutta 9
               INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
               Ogłoszenie o III-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Leśnej
               Ogłoszenie o IV-przet. na sprzedaż działek grunt. położ. w Oleśnicy przy ul. Gryczanej
               Ogłoszenie o III-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzed. nieruch. położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 79a, 82-83
               Ogłoszenie o II-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Traugutta 9
               Ogłoszenie o I-przetargu ustnym ogran. na sprzed. nieruchom. poł. w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego
               Ogłoszenie o III-przet. na sprzedaż działek grunt. położ. w Oleśnicy przy ul. Gryczanej
               Ogłoszenie o IV-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Stolarskiej
               I-przetarg ustny ogran. na odd. w użytk. wiecz. nieruchom. położ. w Oleśnicy przy ul.Daszyńskiego 3A
               Ogłoszenie o II-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Leśnej
               Ogłoszenie o II-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy, obręb Wądoły
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Traugutta 9
               Ogłoszenie o II-przet. na sprzedaż działek grunt. położ. w Oleśnicy przy ul. Gryczanej
               Ogłoszenie o III-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Stolarskiej
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Leśnej
               Ogłoszenie o I-przet. na sprzedaż działek grunt. położ. w Oleśnicy przy ul. Gryczanej
               Ogłoszenie o IV-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Modrej
               Ogłoszenie o III-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Modrej
               Ogłoszenie o II-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Stolarskiej
               Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Stolarskiej
               Ogłoszenie o III-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Oleśnicy przy ul. Modrej
               Ogłoszenie o II-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 63
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul.Reymonta
               Ogłoszenie o III-przetargu na sprzed. nieruch. położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 79a, 82-83
               Ogłoszenie o II-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Oleśnicy przy ul. Modrej
               Ogłoszenie o IV-przet. na sprzedaż działek grunt. położ. w Oleśnicy przy ul. Gryczanej
               Ogłoszenie o IV-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 81
               Ogłoszenie o III-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wiejskiej 30
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 63
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Oleśnicy przy ul. Osada Bystre
               Ogłoszenie o III-przet. na sprzed. dział. grunt. położ. w Oleśnicy przy ul. Lotniczej 30e-30g
               Ogłoszenie o III-przet. na sprzedaż dział. grunt. położ. w Oleśnicy przy ul. Gryczanej i Pszenicznej
               Ogłoszenie o II-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wiejskiej 30
               Ogłoszenie o III-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 81
               Ogłoszenie o II-przetargu na sprzed. nieruch. położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 79a, 82-83
               Ogłoszenie o II-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Okrężnej 15, 15a
               Ogłoszenie o IV-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. gen. Hallera 13
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wiejskiej 30
               Ogłoszenie o II-przet. na sprzedaż dział. grunt. położ. w Oleśnicy przy ul. Gryczanej i Pszenicznej
               Ogłoszenie o II-przet. na sprzed. dział. grunt. położ. w Oleśnicy przy ul. Lotniczej 30e-30g
               Ogłoszenie o II-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 81
               Ogłoszenie o III-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. gen. Hallera 13
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Okrężnej 15, 15a
               Ogłoszenie o I-przetargu na sprzed. nieruch. położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 79a, 82-83
           Wykazy nieruchomości
               Informacja o wywieszeniu wykazu
               Informacja o wywieszeniu wykazu
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               Inform. o wywiesz. wykazów nieruch. przeznacz. do sprzedaży oraz obciąż. prawem odpł. użytk.
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytk. wieczyste
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruch. przeznaczonych do oddania w odpłatne użytkowanie
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytk. wieczyste
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruch. przeznaczonej do dzierżawy
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruch. przeznaczonej do dzierżawy
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruch. przeznaczonych do dzierżawy
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzed. i oddania w uż. wiecz.
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
               Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
       Konkursy pożytek
           Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)
           Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a )
           Wyniki konkursu - Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży
           Wyniki konkursu - Zajęcia lekkoatletyczne i bieg uliczny
           Wyniki konkursów - Mistrzostwa teakwondo, pierwsza pomoc.
           Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)
           Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)
           Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)
           Skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
           Pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
           Posiedzenie Miejskiej Rady Sportu w Oleśnicy
           Ogłoszenie o konkursie na zorganizowanie wypoczynku letniego
           Ogłoszenie o konkursie - zajęcia lekkoatletyczne, bieg uliczny
           Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy na rok 2014
           Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)
           Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)
           Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego - zaproszenie do zgłaszania kandydatów
           Wyniki konsultacji - Miejska Rada Sportu
           Wyniki konsultacji - Miejska Rada Pożytku Publicznego
           Miejska Rada Sportu - zaproszenie do zgłaszania delegatów
           Ogłoszenie o konkursie na zorganizowanie Mistrzostw Polski w Taekwondo i Kalaki
           Ogłoszenie o konkursie - Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, promocja krwiodawstwa
           Konsultacje
           Zaproszenie dla organizacji sportowych
           Konsultacje
           Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)
           Wyniki otwartych konkursów ofert
           Zaproszenie do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych
           Ogłoszenie o konkursie
           Ogłoszenie o konkursie na zorganizowanie ferii zimowych
           Ogłoszenie o konkursie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
           Wyniki konkursu na zorganizowanie turnieju judo
           Wyniki konsultacji Programu Współpracy
           Ogłoszenie o konkursie z zakresu rozwoju sportu
           Projekt Programu Współpracy na rok 2015
           Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy
           Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy
           Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
           Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy
           Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
           Oferta organizacji pozarządowej - zorganizowane wypoczynku letniego dla dzieci niepełnosprawnych
           Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi w 2013
           Wyniki otwartych konkursów na realizację zadań publicznych
           Zorganizowanie wypoczynku w czasie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży.
           Konkurs na zorganizowanie Mistrzostw Polski w Taekwondo i Kalaki
           Ogłoszenie o konkursie z zakresu rozwoju sportu
           OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY
           Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
           Wyniki otwartych konkursów ofert w roku 2015
           Konkurs na zorganizowanie kursu samoobrony dla kobiet
       Praca w Urzędzie
           Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 6 w Oleśnicy
           Informacja dotycząca wyniku naboru na stanowisko Podinspektora do prowadzenia spraw z zakresu ewide
           NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DO PROWADZENIA SPRAW Z ZAKRESU EWIDENCJI LUDNOŚCI W WYDZ. SO
           Informacja dotycząca wyniku naboru na stanowisko strażnicze w Straży Miejskiej Oleśnicy
           OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO STRAŻNICZE W STRAŻY MIEJSKIEJ OLEŚNICY
           Wynik dotyczący naboru na stanowisko Podinspektora w Wydz.DG
           Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru i jego zmiany
           OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PODINSP. DO PROWADZENIA SPRAW Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
           Wynik naboru na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych w Wydz. AB
           WYNIK NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS.INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WYDZ. AB
           WYNIK NABORU NA STANOWISKO STRAŻNIKA W STRAŻY MIEJSKIEJ OLEŚNICY
           NABÓR NA STANOWISKO STRAŻNIKA STRAŻY MIEJSKIEJ OLEŚNICY
           WYNIK NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. PORZĄDKU PUBLICZNEGO W WYDZ. DG
           NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WYDZ. AB
           NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. PORZĄDKU PUBLICZNEGO W WYDZ. DG
           Wynik naboru na stanowisko w SPM
           Wynik naboru na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych w Wydziale AB
           NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. PROMOCJI W SPM
           NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WYDZ. AB
           Wynik naboru na stanowisko Podinspektora do prowadzenia spraw z zakresu gospodarowania odpadami komu
           Nabór na stanowisko Podinsp. ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
           Wynik naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
           Wynik naboru na stanowisko Podinspektora ds. zamówień publicznych w Wydz. AB
           Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora MOPS w Oleśnicy
           Nabór na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych w Wydz.AB
           WYNIK NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DO PROWADZENIA SPRAW Z ZAKRESU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
           WYNIK NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI i ROLNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
           NABÓR NA STANOWISKO PODINSP. DO PROWADZENIA SPRAW Z ZAKRESU GOSP. NIERUCH. W WYDZ. GR
           NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W WYDZ. FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLEŚNICY
           Wynik naboru na dwa stanowiska Strażnicze w Straży Miejskiej Oleśnicy
           kwestionariusz osobowy
           Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska strażnicze do Straży Miejskiej Oleśnicy
           WYNIK KONKURSU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W WYDZ.AB
           WYNIK NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W WYDZ. GR
           NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PODINSP. DO PROWADZENIA SPRAW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA...
           WYNIK NABORU NA STANOWISKO INSP.DS. Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA...
           NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. GOSP. PRZESTRZENNEJ W WYDZ. AB
           WYNIK KONKURSU NA STANOWISKO INSP. ds. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W WYDZ. AB
           NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO INSP. DO PROWADZENIA SPRAW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
           NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. GOSP. PRZESTRZENNEJ W WYDZ. AB
           WYNIK KONKURSU NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZ. SO
           NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZ. SPRAW OBYWATELSKICH
           INFORMACJA-WYNIK KONKURSU DOT. NABORU NA STANOWISKO INSP. W WYDZ. SO
           NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH
           Wynik konkursu na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miasta Oleśnicy
           WYNIKI NABORU NA CZTERY STANOWISKA STRAŻNIKÓW MIEJSKICH
           Wynik naboru kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji w Wydziale AB
           NABÓR NA STRAŻNIKÓW STRAŻY MIEJSKIEJ OLEŚNICY
           OGŁOSZENIE-KONKURS NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. INWESTYCJI
           Wynik naboru kandydatów na stanowisko Inspektora ds. Inwestycji w Wydz. AB
       Ogłoszenia
           Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie budowy linii kablowej SN oraz złącza kablowego SN za
           Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego-Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego
           Obwieszczenie Burmistrza Miasta Oleśnicy
           Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego-Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego
           WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
           Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego-Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego
           Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego-Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego
           Wzór zgłoszenia delegata do Miejskiej Rady Sportu w Oleśnicy i Zarządzenie Nr 44/VII/2015
           Ogłoszenie naboru na stanowisko Animator Sportu
           Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
           Informacja o możliwości wykupu najmowanych komunalnych lok. mieszk. z zastosow. promoc. bonifikaty
           Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
           ZAWIADOMIENIE
           Informacje wymienione w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
           ZAWIADOMIENIE
           Ustalenie dnia 02.05.2014 r. dniem wolnym od pracy
           Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - budowa sieci kablowej, obręb Lucień
           Obniżka cen za śmieci
           Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
           Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Oleśnicy
           ZAWIADOMIENIE
           ZAWIADOMIENIE
           P O S T A N O W I E N I E
           P O S T A N O W I E N I E
           Ogłoszenie naboru na stanowisko Animator Sportu
           ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
           Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
           ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
           OBWIESZCZENIE
           OBWIESZCZENIE
           OBWIESZCZENIE
           OBWIESZCZENIE
           Podsumowanie projektu programu działań zintegrowanych inwest. teryt.wrocł.obszaru funkcjonalnego
           OBWIESZCZENIE
           OBWIESZCZENIE - przebudowa skrzyżowania ulic Daszyńskiego, Hallera, Poniatowskiego i Paderewskiego
           Ogłoszenie o promocyjnej bonifikacie
           OBWIESZCZENIE
           ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
           ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
           ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
           ZAWIADOMIENIE
           P O S T A N O W I E N I E
           Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
           Ogłoszenie na najem lokalu użytkowego, położonego w piwnicach i na partetrze budynku Urzędu Miasta
           Zarządzenie Nr 166/VI/2013 BMO w spr. podawania do publicznej wiadomości informacji wymienionych w
           OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
           OBWIESZCZENIE
           Ogłoszenie na najem lokalu użytkowego, położonego w piwnicach i na partetrze budynku Urzędu Miasta
           OBWIESZCZENIE
           OBWIESZCZENIE
           Ogłoszenia wyborcze
  Biuletyn Informacji Publicznej
       Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta Oleśnicy VII kadencji
       Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy - 2014 rok
       Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy - 2013 rok
       Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy - 2015 rok
       Protokoły posiedzeń Komisji Sportu i Rekreacji
       Komisja Sportu i Rekreacji
       Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2015-2016
       Oświadczenia majątkowe na koniec VI kadencji
       Protokoły sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji
       Protokoły sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji
       Dyżury Radnych Rady Miasta Oleśnicy
       Oświadczenia majątkowe Radnych składane na początku VII kadencji
       Oświadczenia majątkowe Radnych składane po początku VII kadencji
       Oświadczenia majątkowe Radnych składane na koniec VI kadencji
       Oświadczenia majątkowe Radnych składane na początku VII kadencji
       Oświadczenia majątkowe Radnych za 2013 rok
       Protokoły posiedzeń Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
       Protokoły posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
       Protokoły posiedzeń Komisji Ładu Przestrzennego i Urządzeń Komunalnych
       Protokoły posiedzeń Komisji Ekonomiczno-Prawnej
       Protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej
       Oświadczenia majątkowe Radnych za 2012 rok
       Oświadczenia majątkowe Radnych za 2011 rok
       Oświadczenia majątkowe Radnych za 2010 rok
       Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta Oleśnicy VI kadencji
       Interpretacje
       Rachunki bankowe Urzędu Miasta
       Projekt budżetu Miasta Oleśnicy na 2010 rok.
       Oświadczenia majątkowe - 2009 rok
       Oświadczenia majątkowe z roku 2008
       ZARZĄDZENIE NR 140/V/2009 -KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA O-CY
       ZARZĄDZENIE NR 140/V/2009 -KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA O-CY
       Materiały dotyczące głównej tematyki sesji.
       Informacja o pracy Burmistrza i jego Zastępców z prac między sesjami
       Projekty aktów prawnych
       Porządek obrad
       Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta
       DYŻURY
       Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta
       Dyżury Radnych
       Stanowiska Rady Miasta
       Informacje różne
       Oświadczenia majątkowe
       Skład Rady Miasta
       Komisje stałe Rady Miasta Oleśnicy
       Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną
       Porządek posiedzeń stałych Komisji Rady Miasta
       Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miasta
       Plan pracy Komisji stałych Rady Miasta
       Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
       Urząd Miasta
           Projekty aktów prawnych z roku 2015
           Projekty aktów prawnych z lat 2009-2014
           Karta Usług - Urząd Stanu Cywilnego
           Informacje publiczne gromadzone w rejestrach, ewidencjach i archiwach Urzędu Miasta Oleśnicy
           Straż Miejska
           Sekcja Promocji Miasta
           Pomoc dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych
           Informacja o pracy Urzędu Miasta Oleśnicy w dniu 20 i 24.12.2010r.
           Przewodniczący Rady Miasta
           e-urząd
           Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni utwardzonej (faz
           Projekt budżetu Miasta Oleśnicy na 2008 rok
           Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2009-2010
           Oświadczenia majątkowe - 2006 rok
           Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta Oleśnicy V kadencji
           Oświadczenia majątkowe - rok 2007
           System informacji o środowisku
           ANONIMOWA ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY PRACY URZĘDU MIASTA OLEŚNICY
           Rozpatrywanie skarg wniosków i petycji
           Wykaz rejestrów obowiązujących w Urzędzie Miasta Oleśnicy
           Wiceburmistrz Oleśnicy - Piotr Pawłowski
           Protokoły sesji Rady Miasta Oleśnicy V kadencji (2006-2010) - format PDF
           Zarządzenie w sprawie dostępu do informacji publicznej na wniosek klienta Urzędu Miasta
           Urząd Stanu Cywilnego
           Sekcja prawna
           Protokoły z sesji Rady Miasta Oleśnicy IV kadencji (2002-2006) - format PDF
           Protokoły z sesji Rady Miasta Oleśnicy IV kadencji (2002-2006)- format MP3
           Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2005-2006
           Oświadczenia majątkowe z roku 2005
           Sesje Rady Miasta
           Majątek gminy
           Oświadczenia majątkowe z roku 2004
           Uchylone uchwały Rady Miasta
           Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 1993-1994
           Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 1997-1998
           Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2001-2002
           Kontrole
           Pomoc
           Karta Usług - Wydział Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego
           Akty prawa miejscowego
           Regionalna Izba Obrachunkowa - lipiec 2003
           Karty Usług Urzędu Miasta
           sekcja inwestycyjna
           Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
           Wydział Spraw Obywatelskich
           Wydział Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego
           Wydział Organizacyjny
           Oświadczenia majątkowe z roku 2003
           Informacje podstawowe
           OFERTY INWESTYCYJNE
       Oświadczenia majątkowe
           Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014 rok
           Oświadczenia majątkowe za rok 2014
           Oświadczenia majątkowe - początek VII kadencji - 2014
           Oświadczenia majątkowe - korekty za 2012 rok
           Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
           Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
           Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
           Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
           Oświadczenia majątkowe z roku 2010
           Oświadczenia majątkowe z roku 2009
           Oświadczenia majątkowe z roku 2008
           Rok 2003
               Oświadczenia majątkowe - Danuta Jeżyna – kierownik Działu Eksploatacji Zasobów w ZBK
               Oświadczenie majątkowe - Anna Pękalska - dyrektorka Przedszkola nr 2 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkow - Stanisław Ptak - Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
               Oświadczenie majątkowe - Ryszard Zelinka
               Oświadczenie majątkowe - Janina Zdanowicz - Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Anna Zasada - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśn
               Oświadczenie majątkowe - Waldemar Zarębski - Prezes Zarządu Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka
               Oświadczenie majątkowe - Alina Wajerowska - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Uruska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Kazimierz Ubowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w O
               Oświadczenie majątkowe - Grzegorz Świtoń - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Janina Szczuraszek - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Maria Susidko - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Józefa Stefani - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Bożena Stachurska - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Ryszard Siwecki - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Jan Rybiałek - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Zbigniew Rybak - Sekretarz Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Adam Rozmus - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Dorota Rasała - Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Jadwiga Ptak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Walerian Pietrzak - Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Panek - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
               Oświadczenie majątkowe - Grażyna Palińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Zofia Osuch - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Monika Mikuś-Machała - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Emil Matuszak - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Janusz Marszałek - Wiceburmistrz Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Lewandowski Marian - Radny
               Oświadczenie majątkowe - Leszek Lenartowicz - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Marcin Krawczyk - Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Porządku P
               Oświadczenie majątkowe - Wioletta Kozyra - Dyrektor Gimnazjum Nr 3 w Oleśnicy
               Oświadczenia majątkowe - Anna Komsta - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Regina Kołc - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Kokot - Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Kargul - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Piotr Karasek - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Edmund Kaleciński - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Maria Kaczmarek - Łysek - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Maria Joung - Skarbnik Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Janina Jawny - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Joanna Jarosiewicz - Dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Jadwiga Grodzka - Dyrektor Przedszkola Nr 6 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Ewa Grab - Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Oleśnicy
               Oświadczenia majątkowe - Ryszard Gąsior - Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji
               Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Fink - Dyrektor Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Halina Dzięgło - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Marek Czarnecki - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Robert Chmielewski - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
               Oświadczenie majątkowe - Bogusław Bulanda - Radny Miasta Oleśnicy
           Rok 2004
               Oświadczenie majątkowe - Alina Wajerowska - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Grzegorz Świtoń - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Janina Szczuraszek - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Józefa Stefani - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Bożena Stachurska - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Ryszard Siwecki - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Jan Rybiałek - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Adam Rozmus - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Zofia Osuch - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Monika Mikuś-Machała - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Lewandowski Marian - Radny
               Oświadczenie majątkowe - Leszek Lenartowicz - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Piotr Karasek - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Edmund Kaleciński - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Janina Jawny - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Halina Dzięgło - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Marek Czarnecki - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Bogusław Bulanda - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Wojciech Bartnik - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Mariola Aiyegbusi - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Janina Zdanowicz - Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Zygmunt Bogucki - Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnic
               Oświadczenie majątkowe - Waldemar Zarębski - Prezes Zarządu Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka
               Oświadczenie majątkowe - Robert Chmielewski - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
               Oświadczenie majątkow - Stanisław Ptak - Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
               Oświadczenie majątkowe - Jadwiga Ptak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
               Oświadczenia majątkowe - Danuta Jeżyna – kierownik Działu Eksploatacji Zasobów w ZBK
               Oświadczenie majątkowe - Joanna Jarosiewicz - Dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Anna Zasada - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśn
               Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Fink - Dyrektor Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Walerian Pietrzak - Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Dorota Rasała - Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Kargul - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Kazimierz Ubowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Wioletta Kozyra - Dyrektor Gimnazjum Nr 3 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Jadwiga Grodzka - Dyrektor Przedszkola Nr 6 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Emil Matuszak - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Maria Kaczmarek - Łysek - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Kokot - Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Grażyna Palińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Maria Susidko - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Uruska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Ewa Grab - Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Sabina Boińska - Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Anna Pękalska - dyrektorka Przedszkola nr 2 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Adam Heliński - Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
               Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Panek - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
               Oświadczenia majątkowe - Anna Komsta - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Janusz Marszałek - Wiceburmistrz Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Henryk Bernacki - Wiceburmistrz Oleśnicy
           Rok 2005
               Oświadczenie majątkowe - Maria Susidko - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Przewodniczący Rady Miasta Ryszard Zelinka
               Oświadczenie majątkowe - Jan Bronś - Burmistrz Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Bożena Stachurska - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Edmund Kaleciński - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Ewa Grab - Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Halina Dzięgło - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Jadwiga Ptak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Janina Szczuraszek - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Józefa Stefani - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Leszek Lenartowicz - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Uruska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Maria Joung - Skarbnik Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Lewandowski Marian - Radny
               Oświadczenie majątkowe - Piotr Karasek - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Ryszard Siwecki - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Waldemar Zarębski - Prezes Zarządu Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka
               Oświadczenie majątkowe - Anna Zasada - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśn
               Oświadczenia majątkowe - Danuta Jeżyna – kierownik Działu Eksploatacji Zasobów w ZBK
               Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Kokot - Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Grażyna Palińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Henryk Bernacki - Wiceburmistrz Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Jan Rybiałek - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Janusz Marszałek - Wiceburmistrz Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Kazimierz Ubowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Kargul - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Marcin Krawczyk - Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Porządku P
               Oświadczenie majątkowe - Maria Kaczmarek - Łysek - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Mariola Aiyegbusi - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Robert Chmielewski - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
               Oświadczenie majątkowe - Sabina Boińska - Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Walerian Pietrzak - Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Bogusław Bulanda - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Dorota Rasała - Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Emil Matuszak - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Grzegorz Świtoń - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Jadwiga Grodzka - Dyrektor Przedszkola Nr 6 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Janina Jawny - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Joanna Jarosiewicz - Dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Fink - Dyrektor Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Panek - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
               Oświadczenie majątkowe - Marek Czarnecki - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Maria Maciejewska - Naczelnik Wydziału Finansowego
               Oświadczenie majątkowe - Monika Mikuś-Machała - Radna Miasta Oleśnicy
               Oświadczenia majątkowe - Ryszard Gąsior - Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji
               Oświadczenie majątkow - Stanisław Ptak - Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
               Oświadczenie majątkowe - Wioletta Kozyra - Dyrektor Gimnazjum Nr 3 w Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Wojciech Bartnik - Radny Miasta Oleśnicy
               Oświadczenie majątkowe - Agata Szpiłyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
               Oświadczenie majątkowe - Zbigniew Rybak - Sekretarz Miasta Oleśnicy
           Rok 2006
               Oświadczenia majątkowe radnych - kwiecień 2006
               Oświadczenia majątkowe z roku 2006
           Rok 2007
               Oświadczenia majątkowe
           Rok 2008
       Inwestycje celu publicznego
           Budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Kazimierza Wielkiego-Pl.Zwycięstwa w Oleśnicy - DECYZJA
  Poradnik inwestora
       Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
       e-Deklaracje dla płatników


sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012