bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.pl


Powiadom kogoś o tym artykule


Rachunki bankowe Urzędu Miasta

Wpłaty z tytułu: - najmu i dzierżawy składników majątkowych, - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - zbycia praw majątkowych, - odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 60 9584 0008 2001 0000 0055 0024 Wpłaty z tytułu: - podatku od nieruchomości, - podatku rolnego i leśnego, - podatku od środków transportu, - opłaty parkingowej, targowej, - opłaty od posiadania psa, - zezwoleń na sprzedaż alkoholu, - opłaty za udostępnienie danych osobowych należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 02 9584 0008 2001 0000 0055 0001 Wpłaty z tytułu wadium w ramach przetargu organizowanego przez UM należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 44 9584 0008 2001 0000 0055 0021 Wpłaty z tytułu: - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, - dotacji, - subwencji należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 87 9584 0008 2001 0000 0055 0023 Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 54 9584 0008 2001 0000 0055 0035


Wyślij na adres e-mail:*Od adresu e-mail:*


Twój komentarz do tego artykułu:* Pola wymagane


 << Powrót

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012