bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plMajątek gminy


Informacje o stanie mienia komunalnego:
Opis mienia komunalnego za 2004 rok (format PDF)
Opis mienia komunalnego za 2005 rok (format PDF)
Opis mienia komunalnego za 2006 rok (format PDF)
Opis mienia komunalnego za 2007 rok (format PDF)
Opis mienia komunalnego za 2008 rok (format PDF)
Opis mienia komunalnego za 2009 rok (format PDF)
Opis mienia komunalnego za 2012 rok (format PDF)
Opis mienia komunalnego za 2013 rok (format PDF)
Opis mienia komunalnego za 2014 rok (format PDF)
Budżety Miasta Oleśnicy:
Uchwala nr 277 - Budżet Miasta Oleśnicy na 2006 rok (format PDF)
Uchwała Nr III/16/2006 - Budżet Miasta Oleśnicy na 2007 rok (format PDF)
Uchwała Nr XVI/115/2007 - Budżet Miasta Oleśnicy na 2008 rok (format PDF)
Uchwała Nr XXVIII/179/2008 - Budżet Miasta Oleśnicy na 2009 rok (format PDF)
Projekt budżetu Miasta Oleśnicy na 2010 rok (format PDF)
Uchwała Nr XL/247/2009 - Budżet Miasta Oleśnicy na 2010 rok (format PDF)
Załączniki do Uchwały Nr XL/247/2009 - Budżet Miasta Oleśnicy na 2010 rok (format PDF)
PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA OLEŚNICY NA ROK 2011
Uchwała nr III/11/2010 Rady Miasta Oleśnicy w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2011 rok
Załączniki 1-10 do Uchwały nr III/11/2010 Rady Miasta Oleśnicy w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2011 rok
Projekt uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na rok 2012
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Projekt uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na rok 2012
Uchwała Rady Miasta Oleśnicy w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2012 rok
Załączniki 1-10 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2012 rok
Uchwała Rady Miasta Oleśnicy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
Załączniki 1-3 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
Projekt uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na rok 2013
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
Projekt uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na rok 2014
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy

Projekt uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na rok 2015
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta OleśnicyUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Oleśnicy projekcie budżetu Miasta Oleśnicy na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania prognozowanego deficytu budżetu Miasta Oleśnicy na 2010 rok oraz prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do projektu uchwały budżetowej (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Oleśnicy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2009 (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Oleśnicy projekcie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i imateriałami informacyjnymi (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011 (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011 (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Oleśnicy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2010 rok (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Oleśnicy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2011r. (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Oleśnicy projekcie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012 (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na rok 2013 (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11.01.2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na rok 2014 (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16.01.2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16.01.2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na rok 2015 (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu (format PDF)

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu (format PDF)
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu (format PDF)

Sprawozdania z wykonania budżetu:
Rok 2007
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2007 rok (format PDF)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2007 rok - prezentacja multimedialna (format PDF)

Rok 2008:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2008 rok (format PDF)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2008 rok - prezentacja multimedialna (format PDF)

Rok 2009:
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2009r. (format PDF)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2009 rok - prezentacja multimedialna (format PDF)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2009 rok (format PDF)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2009 rok - prezentacja multimedialna (format PPS)

Rok 2010:
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2010r. (format PDF)

Rok 2011:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2010r.

Rok 2012:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2011r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Oleśnicy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2011 rok
Sprawozdanie finansowe Miasta Oleśnicy za 2011r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2012r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2012r. (format PDF)
Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2012r. (format PDF)

Rok 2013:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2012r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Oleśnicy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2012 rok
Sprawozdanie finansowe Miasta Oleśnicy za 2012r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w spr. udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2012 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2013r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2013r. (format PDF)

ROK 2014:
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA ZA 2013 ROK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2014r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2014r. (format PDF)

ROK 2015
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Oleśnicy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2014 rok (format PDF)

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2015r.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012