bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plUchwały Rady Miasta Oleśnicy 1993-1994


UCHWAŁY RADY MIASTA OLEŚNICY 1993-1994
Dokumenty w formacie Adobe Acrobat. Tutaj ściągniesz program Adobe Reader 6.0 CE PL


VIII/81/94 22.12.94 zmiany do uchwały nr II/9/94 w spr. powołania składów osobowych stałych komisji.
VIII/80/94 22.12.94 zatwierdzenia zarządzenia nr 1/94 Zarządu Miejskiego.
VIII/79/94 22.12.94 zmian budżetu na 1994 rok.
VIII/78/94 22.12.94 diet dla radnych.
Zmiana uchwały RM z dn. 25.04.97 nr XXXVI/310/97
Zmiana uchwały RM z dn. 24.11.2000 nr XXVII/187/2000
VIII/77/94 22.12.94 ustalenia stawek czynszu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.
Zmiana uchwały RM z dn. 24.02.95 nr X/100/95
Zmiana uchwały RM z dn. 29.03.96 nr XXIV/227/96
Zmiana uchwały RM z dn. 28.02.97 nr XXXIV/295/97
Zmiana uchwały RM z dn. 30.01.98 nr XLV/329/98
Zmiana uchwały RM z dn. 29.01.99 nr V/27/99
Zmiana uchwały RM z dn. 28.01.2000 nr XVI/125/2000
Zmiana uchwały RM z dn. 26.01.2001 nr XXIX/212/2001
VIII/76/94 22.12.94 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
VIII/75/94 22.12.94 sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy.
VIII/74/94 22.12.94 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy.
VIII/73/94 22.12.94 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnica i wykupu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych.
Zmiana uchwały RM z dn. 27.11.97 Nr XLIII/346/97
VIII/72/94 22.12.94 projektu ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w rejonie ulic Ludwikowskiej - Łukanowskiej i Stawowej.
VIII/71/94 22.12.94 nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
VIII/70/94 22.12.94 nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Oleśnica.
VIII/69/94 22.12.94 programu działania Rady Miejskiej Oleśnicy w kadencji 1994 - 1998.
VII/68/94 11.12.94 zmian budżetu na 1994 rok.
VI/67/94 25.11.94 zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
VI/66/94 25.11.94 dodatków mieszkaniowych.
VI/65/94 25.11.94 rozdysponowania rezerwy budżetowej na 1994 rok.
VI/64/94 25.11.94 zmian w budżecie na 1994 rok.
VI/63/94 25.11.94 zmian w budżecie na 1994 rok
VI/62/94 25.11.94 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
VI/61/94 25.11.94 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gmin Miejskiej Oleśnicy.
VI/60/94 25.11.94 sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek GminyMiejskiej Oleśnicy.
VI/59/94 25.11.94 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gmin Miejskiej Oleśnicy.
VI/58/94 25.11.94 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
VI/57/94 25.11.94 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
VI/56/94 25.11.94 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
VI/55/94 25.11.94 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
VI/54/94 25.11.94 sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy.
VI/53/94 25.11.94 sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy.
VI/52/94 25.11.94 sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy.
VI/51/94 25.11.94 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
VI/50/94 25.11.94 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
VI/49/94 25.11.94 wykupu gruntu na poszerzenie ulicy Ogrodowej w Oleśnicy
VI/48/94 25.11.94 nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
VI/47/94 17.11.94 zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rataje-Północ.
V/46/94 21.10.94 zmiany uchwały nr XXXV/203/93 w spr. diet dla radnych.
V/45/94 21.10.94 zmian w budżecie na 1994 rok
V/44/94 21.10.94 rozdysponowania rezerwy budżetowej na 1994 rok
V/43/94 21.10.94 zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
V/42/94 21.10.94 zmiany uchwały nr III/30/94 w spr. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ludwikowska - Łukanowska
V/41/94 21.10.94 zmiany uchwały nr III/21/94 w spr. wykupu działek na poszerzenie ulicy Glinianej...
V/40/94 21.10.94 sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy.
V/39/94 21.10.94 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
V/38/94 21.10.94 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
V/37/94 21.10.94 wykupu działki położonej w Oleśnicy.
V/36/94 21.10.94 wyboru ławników ludowych i członków kolegium do spraw wykroczeń.
V/35/94 21.10.94 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
V/34/94 21.10.94 zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Oleśnicy w zamian za grunt będący własnością osoby fizycznej.
V/33/94 21.10.94 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
V/32/94 21.10.94 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
IV/31/94 7.10.94 udzielenia Bankowi Zachodniemu SA poręczenia spłaty kredytu obrotowego w kwocie 10.500.000.000 , który zostanie zaciągnięty przez DZPS
III/30/94 09.09.94 zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ludwikowska - Łukanowska.
III/29/94 9.09.94 Uchylenia Uchwały RM Oleśnicy nr XLVI/297/94 z dn. 29.04.94 o przystąpieniu do opracowania planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Łukanowską i Ludwikowską w Oleśnicy
III/28/94 9.09.94 zmiany uchwały nr II/9/94 w spr. powołania składów osobowych komisji stałych RM.
III/27/94 9.09.94 zmian w budżecie na 1994 rok.
III/26/94 9.09.94 zmiany uchwały nr VIII/33/90 w sprawie opłat przewozowych komunikacji miejskiej.
III/25/94 9.09.94 zabezpieczenia hipotecznego drugiej transzy w wysokości 12.000.000.000 zł. zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 32.000.000.000 zł. na budowę oczyszczalni ścieków dla miasta Oleśnicy.
III/24/94 9.09.94 wzoru legitymacji radnego Rady Miejskiej Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 24.02.95 nr X/102/95
III/23/94 9.09.94 powołania zespołu ds. wyłonienia kandydatów na ławników ludowych.
III/22/94 9.09.94 nadania nazw projektowanym ulicom na terenie miasta Oleśnicy, obręb Lucień.
III/21/94 9.09.94 wykupu działek na poszerzenie ulicy Glinianej w Oleśnicy oraz zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Oleśnicy na grunt będący własnością osób fizycznych.
Zmiana uchwały RM z dn. 21.10.94 Nr V/41/94
III/20/94 9.09.94 sprzedaży nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy.
III/19/94 9.09.94 sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy.
III/18/94 9.09.94 sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy.
III/17/94 9.09.94 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
III/16/94 9.09.94 wykupu gruntu na poszerzenie ulicy Gen. J. Bema i Wiejskiej w Oleśnicy.
III/15/94 9.09.94 zamiany gruntu stanowiącego majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy w zamian za grunt będący własnością osoby fizycznej.
III/14/94 9.09.94 sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy.
III/13/94 9.09.94 sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy.
III/12/94 9.09.94 zamiany nieruchomości.
III/11/94 9.09.94 sprzedaży nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy.
III/10/94 9.09.94 zmian w budżecie Oleśnicy na 1994 rok.
II/9/94 8.07.94 powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 9.09.94 Nr III/28/94
Zmiana uchwały RM z dn. 22.12.94 Nr VIII/81/94
Zmiana uchwały RM z dn. 31.03.95 Nr XI/106/95
Zmiana uchwały RM z dn. 28.04.95 Nr XII/125/95
Zmiana uchwały RM z dn. 27.09.96 Nr XXIX/264/96
II/8/94 8.07.94 ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej Oleśnicy.
II/7/94 8.07.94 zmiany uchwały nr IV/14/90 w spr. statutu Gminy miejskiej Oleśnicy.
II/6/94 8.07.94 wyboru Zarządu Miejskiego Oleśnicy.
II/5/94 8.07.94 wyboru zastępcy burmistrza Oleśnicy.
II/4/94 8.07.94 wyboru burmistrza Oleśnicy.
I/3/94 1.07.94 wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego.
I/2/94 1.07.94 wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Oleśnicy
I/1/94 1.07.94 wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnicy.
XLVII/307/94 26.05.94 Przyjęcia dokumentu p.n.
XLVII/306/94 26.05.94 Rozdysponowania rezerwy budżetowej na 1994 rok
XLVII/305/94 26.05.94 Zatwierdzenia działalności finansowej w formie
XLVII/304/94 26.05.94 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek gminy Miejskiej O-cy
XLVII/303/94 26.05.94 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek gminy Miejskiej O-cy
XLVII/302/94 26.05.94 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek gminy Miejskiej O-cy
XLVII/301/94 26.05.94 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek gminy Miejskiej O-cy
XLVII/300/94 26.05.94 zmian w budżecie na 1994 rok.
XLVI/299/94 29.04.94 nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości położonej przy ul. Sinapiusa nr 12.
XLVI/298/94 29.04.94 Uchylenia uchwał RM O-cy z dn. 22.10.92 nr XXXI/155/92 dot. nadania statutu dla ZPZOZ w O-cy i nr XXXI/153/92 dot. powołania Rady Nadzorczej ZPZOZ w O-cy
XLVI/297/94 29.04.94 przystąpienia do opracowania planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Łukanowską i Ludwikowską
XLVI/296/94 29.04.94 Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w wysokości 7 mld zł
XLVI/295/94 29.04.94 zmian w budżecie Oleśnicy na 1994 rok
XLVI/294/94 29.04.94 zmian w budżecie Oleśnicy na 1994 rok
XLVI/293/94 29.04.94 Sprzedaży nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy
XLVI/292/94 29.04.94 Oddania do odpłatnego korzystania z mienia Gminy Miejskiej O-cy
XLVI/291/94 29.04.94 Wszczęcia postępowania dot. ustalenia granic przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne
XLVI/290/94 29.04.94 Sprzedaży nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy
XLVI/289/94 29.04.94 Wykupu działek położonych w O-cy, obręb Rataje
XLVI/288/94 29.04.94 Sprzedaży nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy
XLV/287/94 25.03.94 Wykupu działki położonej we wsi Smolna
XLV/286/94 25.03.94 zmiany uchwały XXXVII/204/93 w spr. najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w ZBK i SDM
XLV/285/94 25.03.94 Oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej O-cy
Zmiana uchwały RM z dn. 30.11.95 nr XX/180/95
XLV/284/94 25.03.94 Zmian do uchwały nr XLIII/256/93 RM z dn. 30.12.93 w spr. podatku od nieruchomości
XLV/283/94 25.03.94 Oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej O-cy
XLV/282/94 25.03.94 Oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej O-cy
XLV/281/94 25.03.94 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej O-cy
XLV/280/94 25.03.94 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej O-cy
XLV/279/94 25.03.94 Oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej O-cy
XLV/278/94 25.03.94 Udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu O-cy z wykonania budżetu Gminy Miejskiej O-cy
XLV/277/94 25.03.94 Przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności finansowej Gminy Miejskiej O-cy za rok 1993
XLIV/276/94 18.02.94 Objęcia patronatem miejscowego Klubu Sportowego
XLIV/275/94 18.02.94 Przystąpienia Gminy Miejskiej Oleśnicy do Spółki Akcyjnej
XLIV/274/94 18.02.94 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej O-cy
XLIV/273/94 18.02.94 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej O-cy
XLIV/272/94 18.02.94 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej O-cy
XLIV/271/94 18.02.94 Wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej , położonej przy ul. Osada Bystre 18B, obręb Wądoły
XLIV/270/94 18.02.94 Oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej O-cy
XLIV/269/94 18.02.94 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej O-cy
XLIV/268/94 18.02.93 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej O-cy
XLIV/267/94 18.02.93 Budżetu na rok 1994
Zmiana uchwały RM z dn. 9.09.94 nr III/10/94
Zmiana uchwały RM z dn. 25.11.94 nr VI/63/94
Zmiana uchwały RM z dn. 25.11.94 nr VI/64/94
Zmiana uchwały RM z dn. 9.09.94 Nr III/27/94
Zmiana uchwały RM z dn. 1112.94 Nr VII/68/94
Zmiana uchwały RM z dn. 22.12.94 Nr VIII/79/94
Zmiana uchwały RM z dn. 29.04.94 nr XLVI/294/94
Zmiana uchwały RM z dn. 29.04.94 nr XLVI/295/94
Zmiana uchwały RM z dn. 26.05.94 Nr XLVII/300/94
XLIII/266/93 30.12.93 Powołania doraźnej komisji ds. opracowania raportu o stanie Miasta
XLIII/265/93 30.12.93 Udzielenia poręczenia DZPS
XLIII/264/93 30.12.93 Zabezpieczenia hipotecznego I transzy w wys. 10 mld zł zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 32 mld zł
XLIII/263/93 30.12.93 przystąpienia d opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rataje-Północ.
XLIII/262/93 30.12.93 zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Skłodowskiej-Kochanowskiego-Wileńska-Lwowska w Oleśnicy.
XLIII/261/93 30.12.93 Wykupu gruntów na poszerzenie ulicy Glinianej , obręb Lucień
XLIII/260/93 30.12.93 Uchylenia uchwały nr XIV/72/91 z dn. 27.05.91 oraz uchwały nr XV/74/91 z dn. 20.06.91
XLIII/259/93 30.12.93 Opłaty administracyjnej
XLIII/258/93 30.12.93 Podatku od posiadania psów
XLIII/257/93 30.12.93 Zwolnienia podatku od środków transportowych
XLIII/256/93 30.12.93 Podatku od nieruchomości
Zmiana uchwały RM Nr. XLV/284/94
XLIII/255/93 30.12.93 zmian w budżecie Oleśnicy na 1993 rok.
XLIII/254/93 30.12.93 procedury uchwalania budżetu.
XLII/253/93 19.11.93 zmian w budżecie Oleśnicy na 1993 rok.
XLII/252/93 19.11.93 Udzielenia poręczenia dla Gminy Długołęka
XLII/251/93 19.11.93 zatwierdzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Oleśnicy
XLII/250/93 19.11.93 zmiany uchwały VIII/33/90 w sprawie opłat przewozowych komunikacji miejskiej
XLII/249/93 19.11.93 Wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze pod budownictwo mieszkaniowe na terenie Miasta O-cy
XLII/248/93 19.11.93 zasad sprzedazy mieszkań komunalnych.
XLII/247/93 19.11.93 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej O-cy
XLII/246/93 19.11.93 Nabycia gruntów od osób fizycznych w m. Oleśnicy, obręb Lucień
XLII/245/93 19.11.93 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej O-cy
XLII/244/93 19.11.93 zmiany uchwały nr XLI/238/93 w sprawie udzielenia poręczenia DZPS ODRA
XLII/243/93 19.11.93 zmian w budżecie Oleśnicy
XLII/242/93 19.11.93 zmiany uchwały nr XXXV/192/93 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji
XLII/241/93 19.11.93 Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej O-cy
XLI/240/93 7.10.93 Oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej O-cy
XLI/239/93 7.10.93 Sprzedaży nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej O-cy
XLI/238/93 2.10.93 Udzielenia poręczenia DZPS
Zmiana uchwały RM z dn. 19.11.93 Nr. XLII/244/93
XLI/237/93 2.10.93 Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej O-cy
XLI/236/93 1.10.93 Przystąpienia do opracowania miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego - rewaloryzacji
XL/235/93 3.09..93 Nabycia od rolników indywidualnych gruntów położonych we wsi smardzów Gminy O-ca
XL/234/93 3.09..93 Uchylenia uchwały nr XIII/67/91 RM z dn. 25 kwietnia 1991 r.
XL/233/93 3.09.93 Przystąpienia do opracowania uproszczonego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami : M.C. Skłodowskiej , Kochanowskiego- Wileńska- Lwowska
XL/232/93 3.09.93 Oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej położonych przy ul. Ptasiej 7 i Wiejskiej nr 38
XL/231/93 3.09.93 Sprzedaży nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej O-cy położonych przy. Ul. Ptasiej 7 i Wiejskiej nr 38
XL/230/93 3.09.93 zmian w budżecie Oleśnicy
XL/229/93 3.09.93 zaciągnięcia długoterminowej pozyczki
XL/228/93 3.09.93 Udzielenia zgody na umieszczenie w znakach towarowych herbu i barw O-cy
XL/227/93 9.07.93 rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Kopernika
XXXIX/226/93 9.07.93 upoważnienia ZM Oleśnicy do dokonywania zmian...
XXXIX/225/93 9.07.93 Upoważnienia Zarządu Miejskiego Oleśnicy do wyznaczenia kandydata na członka Rady Banku Spółki Akcyjnej
XXXIX/224/93 9.07.93 zmian w budżecie Oleśnicy na 1993 rok.
XXXIX/223/93 9.07.93 zmian w budżecie Oleśnicy na 1993 rok.
XXXIX/222/93 9.07.93 zmian w budżecie Oleśnicy na 1993 rok.
XXXIX/221/93 9.07.93 Utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP
Zmiana uchwały RM nr. XXL/192/95
XXXIX/220/93 9.07.93 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek GM. Miejskiej O-cy
XXXIX/219/93 9.07.93 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek GM. Miejskiej O-cy
XXXIX/218/93 9.07.93 Oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej O-cy
XXXIX/217/93 9.07.93 Przystąpienia do opracowania uproszczonego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rataje - Północ
XXXIX/216/93 9.07.93 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alk.
XXXIX/215/93 9.07.93 Rozdysponowania rezerwy budżetowej na1993 rok
XXXIX/214/93 9.07.93 rozdysponowania rezerwy budżetowej na 1993 rok
XXXIX/213/93 9.07.93 Zatwierdzenia środków finansowych dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
XXXIX/212/93 9.07.93 zmian w budżecie miasta na 1993 rok
XXXIX/211/93 9.07.93 Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w kwocie 11mld zł
XXXVIII/210/93 28.05.93 zatwierdzenia zmian w statucie ZPZOZ w Oleśnicy
XXXVIII/209/93 28.05.93 Zbycia nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej O-cy, położonej przy ul. B. Krzywoustego 30C
XXXVIII/208/93 28.05.93 Zbycia nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej O-cy
XXXVIII/207/93 28.05.93 Sprzedaży nieruchomości położonej w O-cy, obręb Rataje, przy ul. Łąkowej nr 1D
XXXVIII/206/93 28.05.93 Zbycia nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej O-cy, położonej przy ul . M.C Skłodowskiej
XXXVIII/205/93 28.05.93 Zbycia nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej O-cy
XXXVII/204/93 30.04.93 określenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu SDM.
XXXVI/203/93 26.03.93 diet dla radnych.
XXXVI/202/93 26.03.93 zmiany w statucie Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXXVI/201/93 26.03.93 Zatwierdzenia środków finansowych dla zadań z zakresu administracji rządowej - zleconych gminie.
XXXVI/200/93 26.03.93 Zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej O-cy położonej przy ul. Kopernika
XXXVI/199/93 26.03.93 Zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej O-cy położonej przy ul. Krzywoustego
XXXVI/198/93 26.03.93 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności finansowej miasta i udzielenia absolutorium ZM z wykonania budżetu za 1992 rok
XXXV/197/93 26.02.93 Odwołania członka ZM O-cy
XXXV/196/93 26.02.93 zmiany uchwały nr XXXIV/188/93 w sprawie budżetu na 1993 rok
XXXV/195/93 26.02.93 Zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej O-cy, położonej przy ul.3 Maja 36a i przy ul. Stolarskiej 6, 6a, 6b,6c
XXXV/194/93 26.02.93 Zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej O-cy, położone przy ul. Krzywoustego 3B i D
XXXV/193/93 26.02.93 Zbycia nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej O-cy
XXXV/192/93 26.02.93 Powołania składów osobowych stałych Komisji RM O-cy
Zmiana uchwały RM z dn. 19.11.93 Nr XLII/242/93
XXXIV/191/93 29.01.93 Zmian do uchwał nr XXXIII/176/92, XXXI/154/92, XXX/158/92, XXVII/130/93, XXXIII/178/92, XXXI/155/92
XXXIV/190/93 29.01.93 Nabycia gruntów na poszerzenie wysypiska śmieci w Smolnej
XXXIV/189/93 29.01.93 Nabycia gruntów na poszerzenie ulic Spokojnej i Ogrodowej
XXXIV/188/93 29.01.93 Budżetu na 1993 rok
Zmiana uchwały RM z dn. 26.02.93 Nr XXXV/196/93
Zmiana uchwały RM z dn. 9.07.93 Nr XXXIX/212/93
Zmiana uchwały RM z dn. 9.07.93 Nr XXXIX/222/93
Zmiana uchwały RM z dn. 9.07.93 Nr XXXIX/223/93
Zmiana uchwały RM z dn. 9.07.93 Nr XXXIX/224/93
Zmiana uchwały RM z dn.3.09.93 Nr XL/230/93
Zmiana uchwały RM z dn. 19.11.93 Nr XLII/243/93
Zmiana uchwały RM z dn. 19.11. 93 Nr XLII/253/93
Zmiana uchwały RM z dn. 30.12.93 Nr XLIII/255/93
XXXIV/187/93 29.01.93 Podatku od nieruchomości
XXXIV/186/93 29.01.93 Podatku od posiadania psów
XXXIV/185/93 29.01.93 Opłaty administracyjnej
XXXIV/184/93 29.01.93 zmian w statucie Gminy Miejskiej Oleśnicy
XXXIV/183/93 29.01.93 ustalenia rodzaju i przedmiotu działania Komisji RM Oleśnicy
XXXIV/182/93 29.01.93 Zmiany uchwały nr I/4/90 RM dot. ustalenia liczby stałych Komisji RM
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012