bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plModyfikacja SIWZ-ZP/PN/12/2015-Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w


Oleśnica, dnia 12.08.2015 r.

AB.2712.12.7.2015
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Szybowcowej w Oleśnicy; ZP/PN/12/2015”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że dokonano modyfikacji SIWZ. Poniżej zamieszczamy jej treść. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

W nawiązaniu do zapisów dokumentacji projektowej dotyczących kanalizacji deszczowej, cyt.: „przykanaliki z działek należy montować bezpośrednio do kolektora za pomocą przyłącza siodłowego z przegubem kulowym np. „ConneX” 0°-11° Ø160 lub Ø200”, Zamawiający informuje, że dopuszcza się przyłączanie przykanalików do kolektora głównego za pomocą trójników.


/-/
Burmistrz - Michał Kołaciński


Otrzymują:
1. strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50;
http://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
2. a/a

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012