bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWyniki konsultacji - Miejska Rada Sportu


Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 20.02.2015 r. do 02.03.2015 r. i miały na celu pozyskanie uwag i opinii na temat projektu zarządzenia w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Miejskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Informacja o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowego zarządzenia umieszczona była w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi do projektu można było zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie BIP, telefonicznie lub też przesłać drogą elektroniczną na wskazaną skrzynkę e–mail.

Otrzymano jedną propozycję zmiany dotyczącą projektu zarządzenia zgłoszoną przez Klub Sportowy HIKARI.
Zaproponowane zmiany nie zostały uwzględnione w projekcie zarządzenia.
W związku z powyższym projekt pozostał bez zmian.


| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012