bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWyniki konsultacji - Miejska Rada Pożytku Publicznego


Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 05.02.2015 r. do 13.02.2015 r. i miały na celu pozyskanie uwag i opinii na temat projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Informacja o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej uchwały umieszczona była w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi do Programu można było zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie BIP, telefonicznie lub też przesłać drogą elektroniczną na wskazaną skrzynkę e–mail.

Nie otrzymano opinii z uwagami i propozycjami dotyczącymi projektu uchwały.
W związku z powyższym projekt pozostał bez zmian.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012