bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plInformacja o możliwości wykupu najmowanych komunalnych lok. mieszk. z zastosow. promoc. bonifikaty


Szanowni Państwo!


URZĄD MIASTA OLEŚNICY INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI WYKUPU PRZEZ NAJEMCÓW, KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH Z ZASTOSOWANIEM PROMOCYJNEJ BONIFIKATY


Najemcom lokali mieszkalnych, którzy złożą wniosek o ich wykup w okresie od dnia 1 października 2014r. do dnia 28 listopada 2014r. i zobowiążą się dokonać jednorazowej zapłaty ustalonej ceny sprzedaży, udzielona zostanie bonifikata w wysokości 90%.


Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy, codziennie w godzinach od 08 00 do 16 00 - pok.103, I p. - lub telefonicznie pod nr 071 798-21-54, oraz w Zakładzie Budynków Komunalnych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13, codziennie w godzinach od 07 30 do 15 30 (pok. 8, parter) lub telefonicznie pod nr 071 398-09-22.

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012