bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZAWIADOMIENIE


Oleśnica, dnia 21 maja 2014r.


ZAWIADOMIENIE


GR.6220.10.6.2014

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)
zawiadamiam
że na wniosek Zakładu Kół Zębatych s.c. Cz. A. Borkowski, A. M. Olszacki,
ul. Małopanewska 29, 54-212 Wrocław, w dniu 16.05.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: zakupie linii technologicznej do hartowania metodą węglo-azotowania oraz urządzenia do hartowania metodą indukcyjną.
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 13 w związku
z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213 poz. 1397 ze zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012