bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/4/2013 - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, po


Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia OPZ
Załącznik nr 1 do OPZ -Wykaz nieruchomości jednorodzinnych
Załącznik nr 2 do OPZ - Wykaz nieruchomości wielorodzinnych
Załącznik nr 3 do OPZ - Wykaz miejsc selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej
Załącznik nr 4 do OPZ - Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów odebranych z terenu miasta Oleśnicy 2011-2012
Załącznik nr 5 do OPZ -Wykaz aptek uczestniczących w zbiórce przeterminowanych leków
Załącznik nr 6 do OPZ -Wykaz placówek odbierających zużyte baterie| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012