bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plInformacja o nieruchomościach przygotowanych do sprzedaży po przeprowadzeniu procedury przetargowej


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że Miasto Oleśnica posiada nieruchomości przygotowane do sprzedaży, po przeprowadzeniu procedury przetargowej:

1) nieruchomość położona w Oleśnicy przy ul. Wiejskiej 30 (obręb Lucień):
- działka gruntu nr 26 AM 68 o pow. 2.048 m2 ,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy: Wiejskiej, Kosynierów, Glinianej i Dąbrowskiego w Oleśnicy uchwalonego przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą Nr XXXVIII/235/2009 z dnia 29 października 2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 219, poz. 4206 z dnia 18.12.2009r., teren, na którym zlokalizowana jest w/w działka, przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjno-usługową,
- KW: WR1E/00040060/4,

2) nieruchomość położona w Oleśnicy przy ul. Żytniej 34 (obręb Lucień):
- działka gruntu nr 131/2 AM 98 o pow. 1.184 m2,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 20/2008 z dnia 17 marca 2008r. o warunkach zabudowy oraz Decyzją Nr 125/2008 z dnia 05.11.2008r. o zmianie dotychczasowej Decyzji nr 20/2008 z dnia 17.03.2008r., powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- KW: WR1E/00028070/7,

3) nieruchomość położona w Oleśnicy przy ul. Polnej 9a (obręb Lucień):
- działka gruntu nr 99 AM 69 o pow. 922 m2,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 85/2008 z dnia 04 września 2008r. o warunkach zabudowy, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- KW nr WR1E/00022368/1.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012