bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plInformacja o podjęciu przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości


Burmistrz Miasta Oleśnicy na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, że w dniu 29 marca 2012 r. została podjęta, przez Radę Miasta Oleśnicy, uchwała nr XVIII/144/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr XV/118/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 22 grudnia 2011 r. o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulicy Wielkopolnej - Kusocińskiego.
Burmistrz Miasta Oleśnicy


| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012