bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plUchwały Rady Miasta Oleśnicy 1995-1996


Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 1995-1996
Dokumenty w formacie Adobe Acrobat. Tutaj ściągniesz program Adobe Reader 6.0 CE PL


XXXII/277/96 21.12.96 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
XXXII/276/96 21.12.96 podatku od posiadania psów.
XXXII/275/96 21.12.96 opłaty administracyjnej.
XXXII/274/96 21.12.96 podatku od nieruchomości.
XXXII/273/96 21.12.96 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXXII/272/96 21.12.96 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXXI/270/96 29.11.96 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 300.000 zł. na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków.
XXX/268/96 30.10.96 o ustaleniu lokalizacji i wyrażeniu zgody na prowadzenie targowiska przy ul. Kopernika w Oleśnicy.
XXX/266/96 30.10.96 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXIX/265/96 27.09.96 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXIX/261/96 27.09.96 zabezpieczenia hipotecznego długoterminowej pożyczki na dofinansowanie budowy przyłącza i węzłów cieplnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 i Przedszkola Nr 3 przy ul. Kochanowskiego w Oleśnicy.
XXIX/260/96 27.09.96 nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXIX/259/96 27.09.96 przejęcia ambulatoryjnej specjalistycznej opiekizdrowotnej.
XXVIII/257/96 30.08.96 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 30.000 zł. na dofinansowanie budowy przyłącza i węzłów cieplnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 i Przedszkola Nr 3.
XXVIII/255/96 30.08.96 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXVIII/254/96 30.08.96 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXVIII/253/96 30.08.96 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXVII/251/96 28.06.96 zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych.
XXVII/249/96 28.06.96 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy
XXVII/247/96 28.06.96 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXVII/246/96 28.06.96 zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXVII/245/96 28.06.96 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXVII/243/96 28.06.96 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXVII/242/96 28.06.96 wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Oleśnicy.
XXVI/241/96 31.05.96 wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 30.10.96 nr XXX/267/96
XXVI/238/96 31.05.96 określenia regulaminu konkursu na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.
XXV/235/96 26.04.96 wykupu działek do zasobów gruntów.
XXV/234/96 26.04.96 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXV/233/96 26.04.96 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXV/232/96 26.04.96 przyjęcia Statutu Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXV/231/96 26.04.96 udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu Oleśnicy z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXV/230/96 26.04.96 przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności finansowej Gminy Miejskiej Oleśnicy za rok 1995.
XXIV/229/96 29.03.96 Wprowadzenia na ternie Gminy Miejskiej Oleśnicy opłaty targowej
Zmiana uchwały RM RM z dn. 30.12.96 nr XXXII/278/96
XXIV/228/96 29.03.96 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 800.000 zł. na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków.
XXIV/225/96 29.03.96 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXIV/224/96 29.03.96 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXIV/223/96 29.03.96 o uchyleniu Uchwały Nr XLVI/299/94 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 29.04.1994 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Miejskiej Oleśnicy nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Sinapiusa nr 12.
XXIII/221/96 1.03.96 ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Oleśnicy
Zmiana uchwały RM z dn. 26.02.99 nr VI/37/99
Zmiana uchwały RM z dn. 26.03.99 nr VII/48/99
XXIII/220/96 1.03.96 likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 10 w Oleśnicy przy ul. 11 Listopada 10.
XXIII/219/96 1.03.96 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXIII/216/96 1.03.96 trybu rozpatrywania wezwań do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej Oleśnicy oraz trybu rozpatrywania i składania skarg do sądu administracyjnego.
XXIII/214/96 1.03.96 budżetu na rok 1996
_.pdf Zmiana uchwały RM z dn. 28.06.96 nr XVII/250
Zmiana uchwały RM z dn. 27.09.96 Nr XXIX/262/96
Zmiana uchwały RM z dn. 29.11.96 nr XXXI/271/96
Zmiana uchwały RM z dn. 30.12.96 nr XXXII/279/96
XXII/213/96 31.01.96 zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska.
XXII/212/96 31.01.96 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXII/211/96 31.01.96 sprzedaży nieruchomości położonych w Oleśnicy przy ul. Brzozowej 10 i ul. Wojska Polskiego 63.
Zmiana uchwały RM z dn. 28.06.96 nr XXVII/248/96
XXII/210/96 31.01.96 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXII/209/96 31.01.96 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXII/208/96 31.01.96 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXII/207/96 31.01.96 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXII/206/96 31.01.96 zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Oleśnicy.
XXII/205/96 31.01.96 powołania radnego Waldemara Mieszały do składu Komisji Ekonomiczno-Prawnej Rady Miejskiej Oleśnicy.
XXII/204/96 31.01.96 odwołania radnego Zbigniewa Antoszczyka ze składu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Oleśnicy.
XXII/203/96 31.01.96 zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej RadyMiejskiej Oleśnicy.
XXII/202/96 31.01.96 odwołania radnego Waldemara Mieszały ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Oleśnicy.
XXI/200/95 29.12.95 powołania komisji doraźnej.
XXI/199/95 29.12.95 obniżenia stawek podatku od środków transportowychna rok 1996.
XXI/198/95 29.12.95 podatku od nieruchomości.
Zmiana uchwały RM z dn. 31.05.96 nr XXVI/240/96
XXI/197/95 29.12.95 podatku od posiadania psów.
XXI/196/95 29.12.95 opłaty administracyjnej.
XXI/195/95 29.12.95 uchylenia następujących uchwał Rady Miejskiej Oleśnicy: nr XX/185/95 z dnia 30.11.95 w sprawie opłaty administracyjnej; nr XX/184/95 z dnia 30.11.95 r. w sprawie podatku od środków transportowych; nr XX/182/95 z dnia 30.11.95 w sprawie podatku od nieruchomości; nr XX/183/95 z dnia 30.11.95 r. w sprawie podatku od posiadania psów
XXI/191/95 29.12.95 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 29.03.96 nr XXIV/226/96
Zmiana uchwały RM z dn. 30.08.96 nr XXVIII/256/96|^^^|
Zmiana uchwały RM z dn.26.09.97 nr XZLI/340/97
XXI/189/95 29.12.95 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXI/188/95 29.12.95 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXI/187/95 29.12.95 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy
Zmiana uchwały RM z dn. 31.01.97 nr XXXIII/284/97
XX/186/95 30.11.95 nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
XX/179/95 30.11.95 nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
XIX/178/95 27.10.95 zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego fundusz ochrony środowiska.
XIX/176/95 27.10.95 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XIX/175/95 27.10.95 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XIX/174/95 27.10.95 sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek GminyMiejskiej Oleśnicy.
XVIII/173/95 6.10.95 wniosku o powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Oleśnicy.
XVII/172/95 27.09.95 o wprowadzeniu zakazu spożywania napojów alkoholowych w wyznaczonych miejscach publicznych w Oleśnicy.
XVII/171/95 27.09.95 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XVII/170/95 27.09.95 przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6 i 7 AM 93 obręb Lucień w Oleśnicy.
XVII/168/95 27.09.95 uchylenia uchwały Nr XIII/63/91Rady Miejskiej z dnia 18.04.1991 r. zmienionej uchwałą Nr XVIII/93/91 z dnia 23.10.1991 r. oraz uchwały Nr XVI/76/91 Rady Miejskiej z dnia 30.08.1991 r. zmienionej uchwałą Nr XVIII/92/91 z dnia 23.10.1991 r.
XVI/165/95 1.09.95 zabezpieczenia hipotecznego trzeciej transzy pożyczki długoterminowej na budowę oczyszczalni ścieków dla miasta Oleśnicy.
XVI/163/95 1.09.95 nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
XVI/162/95 1.09.95 sprzedaży nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. ks. Fran. Sudoła. 28.
XVI/161/95 1.09.95 sprzedaży nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Poprzecznej 11 a.
XV/160/95 11.08.95 utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RzeczypospolitejPolskiej.
XIV/158/95 30.06.95 upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do wydawania decyzji w sprawie przyznawania i odmowy zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Zmiana uchwały RM z dn. 21.10.2000 nr XXXVI/180/2000
XIV/157/95 30.06.95 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 400.000 zł. na dofinansowanie Budowy oczyszczalni ścieków.
XIV/152/95 30.06.95 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 28.06.96 nr XXVII/244/96
XIV/151/95 30.06.95 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XIV/150/95 30.06.95 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XIV/149/95 30.06.95 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XIV/148/95 30.06.95 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XIV/147/95 30.06.95 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XIV/146/95 30.05.95 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XIV/145/95 30.06.95 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XIV/144/95 30.06.95 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XIV/143/95 30.06.95 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XIV/142/95 30.06.95 wykupu gruntów na poszerzenie ul. Gen. J. Bemaw Oleśnicy.
XIII/141/95 27.05.95 nadania nazwy ulicy na terenie m. Oleśnicy.
XIII/140/95 27.05.95 powołania komisji konkursowej oraz określenia regulaminu pracy komisji dla wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 6 w Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 1.09.1995 nr XVI/164/95
XIII/138/95 27.05.95 urealnienia czynszów za lokale nie objęte samoprywatyzacją.
XIII/137/95 27.05.95 zakazu prowadzenia działalności handlowej poza obrębem placów targowych na terenie Oleśnicy.
XII/134/95 28.04.95 wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej majątekGminy Miejskiej Oleśnicy.
XII/133/95 28.04.95 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XII/132/95 28.04.95 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XII/131/95 28.04.95 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XII/130/95 28.04.95 nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
XII/129/95 28.04.95 nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy, położonych przy ul. 3 Maja.
XII/128/95 28.04.95 wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej majątekGminy Miejskiej Oleśnicy.
XII/127/95 28.04.95 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XII/126/95 28.04.95 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XII/125/95 28.04.95 o zmianie do uchwały Nr II/9/94 z dnia 8.07.1994 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Oleśnicy.
XII/124/95 28.04.95 powołania komisji dyscyplinarnej II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników Urzędu Miejskiego Oleśnicy.
XII/122/95 28.04.95 udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu Oleśnicy z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XII/121/95 28.04.95 przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności finansowej Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XI/120/95 31.03.95 Przystąpienia Gminy Miejskiej Oleśnicy do Agencji Rozwoju Regionalnego Spólka Akcyjna we Wrocławiu
XI/118/95 31.03.95 urealnienia czynszów za lokale nabyte w drodze samoprywatyzacji.
Zmiana uchwały RM z dn. 27.05.95 nr XIII/138/95
XI/114/95 31.03.95 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XI/113/95 31.03.95 wykupu nieruchomości stanowiącej własność osób prawnych.
XI/112/95 31.03.95 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XI/111/95 31.03.95 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XI/110/95 31.03.95 sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XI/109/95 31.03.95 sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XI/108/95 31.03.95 sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XI/107/95 31.03.95 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XI/105/95 31.03.95 przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komis Rady Miejskiej Oleśnicy.
XI/104/95 31.03.95 wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnicy.
XI/103/95 31.03.95 przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rad Miejskiej Oleśnicy.
X/99/95 24.02.95 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
X/98/95 24.02.95 budżetu na 1995 rok.
Zmiana uchwały RM nr XIII/139/95 z dn. 27.05.1995
Zmiana uchwały RM z dn. 30.06.95 nr XIV/156/95
Zmiana uchwały RM z dn.1.09.95 nr XVI/167/95
Zmiana uchwały RM z dn. 27..09.95 nr XVII/169/95
Zmiana uchwały RM z dn. 27.10.95 nr XIX/177/95
Zmiana uchwały RM z dn. 30.11.95 nr XX/181/95
Zmiana uchwały RM z dn. 29.12.95 Nr XXI/193/95

X/97/95 24.02.95 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnicy.
IX/95/95 27.01.95 obniżenia stawki podatku od środków transportowych.
IX/94/95 27.01.95 opłaty administracyjnej.
IX/93/95 27.01.95 podatku od posiadania psów.
IX/92/95 27.01.95 podatku od nieruchomości.
IX/91/95 27.01.95 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy,
IX/90/95 27.01.95 nieodpłatnego nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
IX/89/95 27.01.95 ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w rejonie ulic Ludwikowskiej Łukanowskiej i Stawowej.
IX/88/95 27.01.95 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
IX/87/95 27.01.95 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
IX/86/95 27.01.94 rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego w Oleśnicy przy ul. B. Krzywoustego.
IX/85/95 27.01.95 nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
IX/84/95 27.01.95 nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleśnica.
IX/83/95 27.01.95 powołania komisji doraźnej.
IX/82/95 27.01.95 odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnicy.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012